Čo je interiérový dizajn

Povolanie interiérového dizajnéra patrí do pomerne mladého vedného odvetvia, aj keď jeho súčasti ako nástenné jaskynné maľby siahajú až do prehistorického obdobia paleolitu. Táto profesia je multidisciplinárna a vyžaduje si použitie kreatívnych, estetických a technických riešení v rámci verejných i privátnych budov. Interiérový dizajnér poskytuje služby, ktoré nevyhnutne obsahujú výskum, vývoj a zahrnutie plánov a návrhov prostredia interiérov s cieľom zlepšiť kvalitu života. Takisto svojou prácou zvyšuje produktivitu, hospodársky rast a zároveň chráni zdravie, bezpečnosť a blaho verejnosti či jednotlivcov. Proces interiérového dizajnu nasleduje systematické a koordinačné metódy. Aj preto výskum, analýza a integrácia informácií v tvorivom procese má za následok zodpovedajúce pozitívne vnútorné prostredie. Interiéroví dizajnéri môžu vykonávať niektoré, ale aj všetky služby ako
  • vstupné analýzy
  • konceptuálny dizajn
  • dizajn a jeho vývoj
  • realizačné a výrobné projekty
  • správa zmlúv, povolení a kontroly
  • naceňovanie