Čo je interiérový dizajn a kto sú autori interiérov

Povolanie Interiérový/á dizajnér/ka patrí do pomerne mladého vedného odvetvia, aj keď jeho súčasti ako nástenné jaskynné maľby siahajú až do prehistorického obdobia paleolitu.
 
Profesia je multidisciplinárna a vyžaduje si použitie kreatívnych, estetických a technických riešení v rámci verejných i privátnych budov. Interiéroví/é dizajnéri/ky, v súčasnosti je preferovaný názov profesie Interiérový/á architekt/ka, sú špecialisti na prácu s jestvujúcim architektonickým prostredím.
 
Interiérový dizajnér poskytuje služby, ktoré nevyhnutne obsahujú výskum, vývoj a zahrnutie plánov a návrhov prostredia interiérov s cieľom zlepšiť kvalitu života. Takisto svojou prácou zvyšuje produktivitu, hospodársky rast a zároveň chráni zdravie, bezpečnosť a blaho verejnosti či jednotlivcov.
 
Proces interiérového dizajnu nasleduje systematické a koordinačné metódy. Aj preto výskum, analýza a integrácia informácií v tvorivom procese má za následok zodpovedajúce pozitívne vnútorné prostredie.
 
Interiéroví dizajnéri môžu vykonávať niektoré, ale aj všetky služby ako:
 • vstupné analýzy
 • konceptuálny dizajn
 • dizajn a jeho vývoj
 • realizačné a výrobné projekty
 • správa zmlúv, povolení a kontroly
 • naceňovanie
BISTRIC RESTAURANT, winwin architects, Foto Welin Nagyová

V stavebníctve sa výraz „interiér“ vzťahuje na vnútorný priestor budovy alebo stavby. Interiér tvorí akákoľvek časť budovy alebo stavby, ktorá fyzicky oddeľuje interiér od vonkajšieho prostredia.

Interiérový dizajn je často nesprávne považovaný za dekorácie interiéru, v skutočnosti je to zložitá a odborná profesia, ktorá zahŕňa prácu s ďalšími odborníkmi, ako sú architekti a inžinieri, ktorí sú súčasťou väčších projektov.

Interiér tvoria súčasti akými sú nábytok, príslušenstvo, povrchová úprava, vybavenie a zariadenie interiéru, osvetlenie, zdravotechnika, elektroinštalácia, kúrenie, chladenie, vetranie, klimatizácia, požiarna ochrana atď.

SOM STORE X D415

Interiérový dizajn si vyžaduje podrobné znalosti najmä o:

 • Priestorovom plánovaní, usporiadanie deliacich stien, priečok
 • Psychológii prostredia a jeho vplyvu na ľudí
 • Konštrukciách a materiáloch v interiéri
 • Predpisoch, zákonoch či nariadeniach
 • Dizajnových a dekoračných štýloch
 • Obstarávaní a riadení projektov
 • Technických požiadavkach, ako napríklad akustika a osvetlenie, či technológie, ako sú audiovizuálne zariadenia
 • Udržateľnosti a efektívnosti
 • Úlohách zúčastnených konzultantov, odborníkov či profesistov

Prečítajte si tiež informácie o témach povolanie interiérového dizajnéra alebo služby interiérového dizajnéra

Refs: ilustračný obrázok Skyflat od What Architects.