HC Slovan Sky Lounge, interiérový dizajn

Čo je interiérový dizajn

Povolanie interiérového dizajnéra patrí do pomerne mladého vedného odvetvia, aj keď jeho súčasti ako nástenné jaskynné maľby siahajú až do prehistorického obdobia paleolitu. Táto profesia je multidisciplinárna a vyžaduje si použitie kreatívnych, estetických a technických riešení v rámci verejných i privátnych budov. Interiérový dizajnér poskytuje služby, ktoré nevyhnutne obsahujú výskum, vývoj a zahrnutie plánov a návrhov prostredia interiérov s cieľom zlepšiť kvalitu života. Takisto svojou prácou zvyšuje produktivitu, hospodársky rast a zároveň chráni zdravie, bezpečnosť a blaho verejnosti či jednotlivcov. Proces interiérového dizajnu nasleduje systematické a koordinačné metódy. Aj preto výskum, analýza a integrácia informácií v tvorivom procese má za následok zodpovedajúce pozitívne vnútorné prostredie. Interiéroví dizajnéri môžu vykonávať niektoré, ale aj všetky služby ako
 • vstupné analýzy
 • konceptuálny dizajn
 • dizajn a jeho vývoj
 • realizačné a výrobné projekty
 • správa zmlúv, povolení a kontroly
 • naceňovanie

V stavebníctve sa výraz „interiér“ vzťahuje na vnútorný priestor budovy alebo stavby. Interiér tvorí akákoľvek časť budovy alebo stavby, ktorá fyzicky oddeľuje interiér od vonkajšieho prostredia.

Interiéry budov navrhujú interiéroví dizajnéri. Interiérový dizajn je často nesprávne považovaný za dekorácie interiéru, v skutočnosti je to zložitá a odborná profesia, ktorá zahŕňa prácu s ďalšími odborníkmi, ako sú architekti a inžinieri, ktorí sú súčasťou väčších projektov. Interiér tvoria súčasti akými sú nábytok, príslušenstvo, povrchová úprava, vybavenie a zariadenie interiéru, osvetlenie, kúrenie, chladenie, vetranie, klimatizácia, požiarna ochrana atď.

Interiérový dizajn si vyžaduje podrobné znalosti najmä o:

 • Priestorovom plánovaní, usporiadanie deliacich stien, priečok
 • Psychológii prostredia a jeho vplyvu na ľudí
 • Konštrukciách a materiáloch v interiéri
 • Predpisoch, zákonoch či nariadeniach
 • Dizajnových a dekoračných štýloch
 • Obstarávaní a riadení projektov
 • Technických požiadavkach, ako napríklad akustika a osvetlenie, či technológie, ako sú audiovizuálne zariadenia
 • Udržateľnosti a efektívnosti
 • Úlohách zúčastnených konzultantov, odborníkov či profesistov

Prečítajte si tiež informácie o témach povolanie interiérového dizajnéra alebo služby interiérového dizajnéra

Dôležitou súčasťou interiérového dizajnu je priestorové plánovanie, ktoré určuje ako by mal byť priestor usporiadaný a používaný. Priestorové plánovanie môže byť súčasť projektovania novej stavby alebo ako samostatný proces zameraný na to, ako čo najlepšie naplánovať existujúci priestor. Priestorové plánovanie sa používa pre veľmi jednoduché priestory, ako sú hotelové izby, až po interiéry veľmi zložitých priemyselných budov. Dobré priestorové plánovanie môže zlepšiť pohodu a produktivitu užívateľov alebo obyvateľov interiéru.

Refs: ilustračný obrázok Ateliér FISCHER https://www.said.sk/fischers-architects-interier-vip-lounge-hc-slovan/