Energetické konzultácie a certifikáty

V dnešnej dobe spotreba energií v budovách a bežných domácnostiach neustále rastie. Či už uvažujeme nad elektrinou alebo plynom, hlavné spotreba v Európskej únii je upriamená na kúrenie a ohrev vody. Akokoľvek, výroba energie  spôsobuje zvyšovanie jej cien a zároveň znečisťovanie životného prostredia, čo je veľmi súčasná téma na zamyslenie nielen vzhľadom na odovzdávanie našej planéty do rúk našich potomkov.

Čo sa týka zvyšovania cien energií, pochopiteľne, tento trend je nezastaviteľný. Šanca ako ušetriť je znížiť spotrebu energie v súlade s dopadom na životné prostredie a s maximálnym komfortom pre užívateľov budov.

Hlavným prameňom energetickej efektívnosti a trvalej udržateľnosti stavieb je optimalizácia energetickej sústavy a konštrukcií počas všetkých fáz životného cyklu budovy. Renomovaní slovenskí špecialisti sa zaoberajú nielen návrhom a realizáciou energetickej sústavy budov s cieľom minimalizovať energetickú spotrebu budov, ale aj energetickým auditom. Správnou energetickou projekciou je možné realizovať budovy o minimálne 50% pri zachovaní investičných nákladov na rovnakej úrovni.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zdravého a udržateľného vnútorného prostredia, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vás navigujeme na tých správnych odborníkov.

BREEAM, LEED, DGNB, MINERGIE, HQE, EU GreenBuilding Programme, CASBEE