Kategórie
Aktivity News

Kde študovať Interiérový dizajn, veľký prehľad

Pokiaľ uvažujete o štúdiu interiéroveho dizajnu, na Slovensku sa dá študovať v rôznych kvalifikačných úrovniach vzdelania.

Predpokladom pre výkon povolania Interiérový dizajnér je ukončené úplné odborné stredoškolské vzdelanie, ktoré zodpovedá úrovni kvalifikácie 4 v národnej sústave kvalifikácii, pričom dĺžka odbornej praxe v dizajnérskom alebo architektonickom štúdiu je minimále 1 rok.

SAID otvára v marci/apríli 2024 prvý akreditovaný kurz interiérového dizajnu zameraný na staviteľstvo a rekonštrukcie v interiéri. Ročný vzdelávací program bude prebiehať kombinovanou formou, prezenčne aj dištančne raz do týždňa v Bratislave a v Nitre. Viac info nájdete na tomto linku.
Interiérový dizajn a študijné odbory na stredných školách:
3348 M (8269 M) tvorba nábytku a interiéru (4 ročné denné štúdium) – úplné odborné stredoškolské vzdelanie – celkom 11 stredných škôl
8614 M (8299 M) dizajn interiéru (4 ročné denné štúdium) – úplné odborné stredoškolské vzdelanie – celkom 9 stredných škôl
8621 Q (8275 Q) interiérový dizajn (4 + 2 ročné denné štúdium) – vyššie odborné vzdelanie – celkom 3 stredné škôly
Interiérový dizajn na stredných odborných a umeleckých školách

Predpokladom plnohodnotného výkonu povolania Interiérový dizajnér alebo Architekt je ukončené vysokoškolské vzdenie pričom, dĺžka štúdia je 5 alebo 6 rokov. Úroveň vzdelania v Interiérovom dizajne na vysokých školách je 6 s čím súvisia a ďalšie odborné spôsobilostim ktoré podliehajú regulácii podľa Stavebného zákona. Za predpokladu dĺžky odbornej praxe v dizajnérskom alebo architektonickom štúdiu minimále 3 rokov môže vykonávať povolanie Architekt a Interiérový dizajnér.

V kvalifikácii úrovne 6 ponúka štúdium celkom 7 univerzít a vysokých škôl.

Interiérový dizajn a študijné odbory na vysokých školách:
architektonická tvorba 
architektonické konštrukcie a projektovanie 
architektúra 
architektúra a urbanizmus 
dizajn 
dizajn nábytku a bývania 
dizajn nábytku a interiéru 
pozemné stavby a architektúra 
pozemné staviteľstvo 
stavebníctvo 
staviteľstvo 
tvorba a konštrukcia nábytku 
Interiérový dizajn a architektúra na vysokých školách a univerzitách

Pre ďalšie rozšírenie vedomostí a zručností v oblasti interiérového dizajnu, prípravy na štúdium na vysokých školách sa dajú študovať akreditované kurzy interiérového dizajnu. Rozsah štúdia kurzov sa líši obsahom štúdia a dĺžkou kurzu, pričom sa jedná najmä o doplnkové štúdium obytných interiérov v rozsahu 70 – 320 hodín. Pre porovnanie so strednými odbornými školami, kde odborná časť štúdia tvorí rozsah v priemere cca 1 900-2 000 hodín počas celého maturitného štúdia.

Akreditované kurzy interiérového dizajnu:
Interiérový dizajn 
Interiérový dizajn / Činitele interiérovej tvorby 
Interiérový dizajn / Interiér na bývanie 
Interiérový dizajn / Technické a výtvarné parametre navrhovania interiérov 
Interiérový dizajn / Verejný a pracovný interiér 
Interiérový dizajn komerčných priestorov 
Interiérový dizajn a vzdelávacie kurzy

Zoznam škôl, univerzít a kurzov v interiérovom dizajne

Bratislava
Vysoká škola, Univerzita
Fa architektúry STU, Námestie slobody 2911/19, Bratislava, https://www.fa.stuba.sk/
Fa výtvar. umení VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 175/18, Bratislava, https://www.vsvu.sk/
Stavebná fakulta STU, Radlinského 2766/11, Bratislava, https://www.svf.stuba.sk/
Stredná škola
Spojená Škola – Gymnázium a Stredná odborná škola umeleckopriemyselná, Tokajícka 24, Bratislava, https://www.tokajicka.sk/
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava, https://supkaba.sk/
Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava, https://www.zsssvba.sk/
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ivánska cesta 21, Bratislava, http://www.skoladesignu.sk/
Akreditovaný kurz
Academy X s.r.o., Radlinského 27, Bratislava, https://www.academyx.eu/
Design Academy II, s.r.o., Osuského 1653/2, Bratislava, https://www.designacademy.sk/
Design Academy III, s.r.o., Osuského 1653/2, Bratislava, https://www.designacademy.sk/
Zvolen
Vysoká škola, Univerzita
Drevárska fakulta TU, T. G. Masaryka 2117/24, Zvolen, https://df.tuzvo.sk/
Stredná škola
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen, https://sosdrev.edupage.org/
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, J. Jesenského 624/42, Zvolen, https://pinkharmony.sk/
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, Zvolen, https://ssuszv.sk/
Košice
Vysoká škola, Univerzita
Fa umení TU, Watsonova 5-11, Košice, https://fu.tuke.sk/
Stavebná fakulta TU, Vysokoškolská 39, Košice, https://svf.tuke.sk/
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice, https://supke.sk/
Žilina
Vysoká škola, Univerzita
Stavebná fakulta ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina, https://svf.uniza.sk/
Stredná škola
Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina, https://www.sportovaskolaza.sk/
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, Žilina, https://www.skolaumenia.sk/
Prešov
Stredná škola
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 , Prešov, https://sospodnikania.sk/
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov, https://www.sup-po.sk/
Trenčín
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, https://www.suptn.sk/
Kolárovo
Súkromná Stredná škola
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, Kolárovo, https://scholaprivata.edupage.org/
Kežmarok
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, https://supkk.sk/
Banská Štiavnica
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica, https://supbs.edupage.org/
Topoľčany
Stredná škola
Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany, https://www.sosdrevarska.sk/
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Gagarinova ul. č. 2490/13, Topoľčany, https://www.ssup.sk/
Svidník
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník, https://supsvidnik.sk/
Trenčianske Teplice
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, M.R.Štefánika 2, Trenčianske Teplice, http://www.skoladesignu.sk/
Ružomberok
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok, https://www.suprk.sk/
Nitra
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, Nitra, https://www.ssusnitra.sk/
Vranov nad Topľou
Stredná škola
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou, https://sosdvv.edupage.org/
Prievidza
Stredná škola
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, https://sospd.edupage.org/
Levice
Stredná škola
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice, https://suplbielika.edupage.org/
Martin
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin, http://www.ssusmartin.sk/
Spišská Nová Ves
Stredná škola
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, https://sosdsnv.edupage.org/
Medzilaborce
Stredná škola
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, https://sosdrev.edupage.org/
Komárno
Akreditovaný kurz
ALFA Education s.r.o., Tajovského 2563/1, Komárno, https://www.alfaedu.sk/
Nové Zámky
Stredná škola
Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, https://sosstavnz.edupage.org/
Hodruša – Hámre
Súkromná Stredná škola
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kyslá 214, Hodruša – Hámre, http://ssushh.sk/

Študijná mapa – mapa škôl interiérového dizajnu na Slovensku

KURZY od Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov – od profesionálov v odbore

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme