Kategórie
Aktivity News

Etický kódex Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov

Je správny čas, kedy by mali špecialisti a odborníci v interiérovom dizajne a architektúre, uchopiť povolanie Interiérový dizajnér / architekt a nastaviť pravidlá, ktoré by boli profesne a spoločensky akceptované a položiť tak základ k ďalšiemu rozvoju a ukotveniu tejto profesie.

Prvým krokom k cieľu je zverejnenie Etického kódexu Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. Jedným z bodov Agendy 001 – online stretnutia dizajnérov, ktoré sa konalo 10.6.2021, bola zhoda na tomto postupe.

Otvárame diskusiu na túto tému a pozývame profesionálnych interiérových dizajnérov a architektov, aby pridali svoje pripomienky, nápady a postrehy k dokumentu, ktorý je kľúčom k vzniku samoregulovaného povolania.

Etický kódex uľahčuje rozhodovanie človeka o tom, čo je správne v pre neho nejasných situáciach. Predchádza konfliktom, pomáha upraviť správanie jednotlivcov či skupín v súlade so záujmom spoločnosti.

Etický kódex

Potrebujeme Tvoj feedback, vďaka

Môžeš nám ho poslať vyplnením formulára. Prijaté komentáre nie su verejné. Budeme o nich diskutovať pri najblizšej príležitosti a k diskusii sa budeš môcť pripojiť.

Veľmi nám pomôžeš ak budeš tento príspevok zdieľať cez seba. Klikni na ikonu sociálnej siete nižšie. Veľká vďaka.
Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme