Kategórie
Aktivity News

Štokholm nás očaril svojou inklúziou, výborným dizajnom a skvelým jedlom

Multilaterálna medzinárodná spolupráca v Štokholme

Je tradícia, že zástupcovia všetkých európskych národných asociácií, inštitúcií a komôr, ktoré sa svojim pôsobením zameriavajú na interiéry a prácu s jestvujúcim architektonickým priestorom sa stretávajú v septembrovom termíne. Tento rok na výzvu Európskej rady interiérových architektov usporiadala Valné zhromaždenie v Štokholme švédska združená organizácia všetkých architektov a dizajnérov, nielen interiérových, krajinných, urbánnych, ale aj architektov – architektov, Sveriger Arkitekter.

Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére s návštevou kvalitných interiérov. Pred Švédskym národným múzeom.

Inklúzia v praxi

Valným zhromaždením nás sprevádzal Tobias Olsson, riaditeľ združenia Sveriger Arkitekter. Veľmi sa mi páči myšlienka inklúzie všetkých architektov a dizajnérov pod jednou strechou od študentov, zamestnancov, vedúcich pracovníkov, realizátorov až po samostatne zárobkovo činných architektov, ktorí pri svojej práci vytvárajú prostredie v spojitosti s pozemnými stavbami a ich infraštruktúrou. Sveriger Arkitekter združuje 14 000 členov. Tento počet jasne potvrdzuje, že inkluzívne prostredie je prirodzené, podporuje aktivitu pre všetkých, rozmanitosť a odlišné názory. Jednoducho spája a nerozdeľuje.

Návšteva v spoločnej kancelárii všetkých architektov Švédska.

Praktické zručnosti sa naučia na škole

Prvý deň v Štokholme sme po fascinácii stanicami metra, ktoré sú úchvatné a jedinečné umelecké diela, navštívili verejnú Univerzitu umenia, remesiel a dizajnu zvanú Konstfack. Bola som nadšená vyspelosťou, samostatnosťou a progresivizmom tejto školy. Nachádzala sa v zrekonštruovanej fabrike telekomunikačnej firmy Erikkson a študentom ponúkala širokú škálu vzdelávania nielen teoretického, ale hlavne praktického v podobe skutočných, kvalitne vybavených remeselných dielní. Spoločenské vyžitie a spolupráca na projektoch tu sálala z každého rohu školy.

Konstfack. Skutočná univerzita 21.storočia, po ktorej túži každá študentská duša. Takýto typ vysokej školy s praktickými zručnosťami si prajem do každej krajiny.

Iba z lokálnych materiálov

Večer sme sa stretli u lokálneho výrobcu nábytku VERK, ktorý sa pri svojej tvorbe snaží využívať iba lokálne materiály. Pri práci zistili, že každý nábytok nie je možné vyrobiť 100% lokálne, lebo chýbajú detaily ako farbené cverny alebo skrutky. Určite ťa neprekvapí, že v ich kolekcii nenájdeš žiadne dubové ani orechové prevedenie. Zameriavajú sa na ekológiu a udržateľnosť, preto vyrábajú výlučne z rýchlorastúcich drevín ako smrek, smrekovec a borovica. Napriek krátkej existencii firmy sú ich stoličky, lavice a iné drevené nábytky veľmi rozšírené po uvedomelých švédskych inštitúciách a firmách, čoho sme boli pri návštevách a obhliadkach aj svedkom.

Verk – švédsky výrobca nábytku z lokálnych materiálov.

Valné zhromaždenie

Druhý deň začal otvorením Valného zhromaždenia, na ktorom sme dosiahli míľnik. Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) sa stala plnohodnotným, efektívnym členom Európskej rady interiérových architektov. V tomto roku to tiež dosiahol British Institute of Interior Design. Kudos!

Martina Uhrinova, prezidentka SAID, a Milan Illes, zahraničný vyslanec SAID, preberajú plné, efektívne členstvo SAID v Európskej rade interiérových architektov. Trochu som sa rehotala, no 🙂

Na Valnom zhromaždení sme predstavili aj náš tímový návrh (spolu s nemeckou – BDIA a belgickou – AinB organizáciou) na štatút a realizáciu európskej ceny za interiérovú architektúru a interiérový dizajn. Stali sme sa lídrami podprojektu “ECIA Awards” projektu “Building on Connections for a Stronger Profession” podporovanom Európskou úniou. Líderstvo sme získali na základe našich skúseností s organizáciou národného ocenenia za najlepšie slovenské interiéry INSAID AWARDS, od roku 2024 premenovanom na Intebold Awards. Predstavenstvo ECIA dlhodobo oceňuje vysokú úroveň slovenskej ceny, formátom jedinečnú a jednu z mála v pan-európskom priestore.

Stretnutie lídrov podprojektov projektu “Building Connections for a Stronger Profession”

Témy, ktoré riešia interiéristi

Počas dňa sa konali diskusné okrúhle stoly s horúcimi témami, ktoré riešia interiéroví architekti a interiéroví dizajnéri. My sme sa aktívne zúčastnili dvoch tém a to: 1. Akými pojmami sa definuje interiérová architektúra vo vašej krajine? Ako možno tieto pojmy zosúladiť v rámci národného uznania disciplíny? a 2. V mnohých krajinách je povolanie interiérovej architektúry stigmatizované ako ženské alebo amatérske povolanie. Ako by ste vysvetlili toto mylné vnímanie a nedostatočné verejné uznanie profesie? Sumarizáciu a výsledky z diskusií si môžeš prečítať v tomto stručnom pdf-ku.

Výsledky z diskusie o názve našej profesie odprezentoval Prof. Dominic Haag-Walthert,
dipl. Interiérový architekt FH VSI MAS ARCH ETH SIA, člen predstavenstva ECIA

Chrumkavé rozhovory

Ostatný čas sme prežili na formálno-neformálych stretnutiach v špičkových interiéroch zväčša zrekonštruovaných budov pod taktovkou lokálnych dizajnérov a architektov. Bolo úžasné sledovať všetky kultúrne nuansy tejto vyspelej severskej krajiny, ktorých myšlienky ústili do jedného – rovnosť pre všetkých. Equality for everyone!

Na spoločenskej udalosti a slávnostnej večeri zástupcov národných interiérových asociácií v zrekonštruovanom komunitnom centre v Štokholme
Výklad jedného z vyše 30 dizajnérov, ktorí sa podieľali na vytvorení kaviarne vo Švédskom národnom múzeu. Myšlienka spolupráce značného množstva dizajnérov a architektov priniesla lukratívny a do detailov výnimočne premyslený interiér.
To sme my! Členovia SAID a vyslanci na Valné zhromaždenie ECIA Stockholm 2023. Zľava doprava: Kristína Navarro Baláž, Martina Uhrinova, Milan Illes, Dáša Bírová

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vidíme sa v Laussane vo Švajčiarsku v septembri 2024.

Všetky fotografie sú archívne SAID alebo zdroj ECIA.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme