Interiérový dizajn I. – Staviteľstvo a rekonštrukcie interiérov

Praktický celoročný kurz staviteľstva a rekonštrukcie interiérov

Prvý, dlho diskutovaný kurz interiérového dizajnu, a ako najefektívnejšie vzdelávať úspešných interiérových dizajnérov, sa zameriava na staviteľstvo a rekonštrukcie interiérov. Práca s jestvujúcim architektonickým priestorom je to, v čom máme my, interiéroví/é dizajnéri/ky a interiéroví/é architekt/ky, excelovať. Tento kurz interiérového dizajnu vám ukáže, ako na to.

SAID a Intebold Academy otvára jednoročný vzdelávací program v trvaní 160 hodín, t.j. 4 hodiny týždenne. Je ušitý na mieru pre tvorcov interiérov, teda tých, ktorí pri svojej práci zaznamenávajú, prezentujú, navrhujú, rekonštruujú, vyrábajú, vyberajú a odporúčajú interiéry.

Obsah vzdelávacieho programu

1.PROCESY A ZÁMERY V INTERIÉRI
Úvodný modul vám poskytne holistický prehľad o interiérovom dizajne súčasnosti, zdôrazní dôležité aspekty od profesionálnych kompetencií a dizajnérskeho procesu po udržateľnosť a kultúrne hodnoty.

Budete sa zaoberať všeobecnými predpokladmi na prácu interiérového dizajnéra, čo je obsahom našej práce, čo môžeme a čo nemôžeme vykonávať, ako pristupujeme ku klientom, ako si vytvárame vzťahy s dodávateľmi interiérov, ako ich vyhľadávame, ako s nimi komunikujeme. Aké sú dizajnérske procesy a ako ich najlepšie zvládnuť.

2. LEGISLATÍVA A ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ POJMY
Tu sa zoznámite s legislatívnym rámcom, technickými štandardmi a dokumentáciou v stavebníctve. Pochopíte právnym a technickým predpisom, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú prácu v oblasti interiérového dizajnu a stavebníctva.

Naučíte sa ako vykonať ohlášku stavebných úprav, ako sa k nej dostať, čo doložiť na stavebný úrad. Dovzdeláte sa, ako sa majú správne kresliť stavebné výkresy, búracie a murovacie práce, označovať materiálové rozhrania či kresliť ovládanie osvetlenia a iné. Takisto si prejdeme, ktoré vyhlášky sa týkajú našej profesie, kde ich dohľadať a ako si ich vysvetliť a aplikovať v praxi.

3. PROJEKTOVANIE INTERIÉRU
Toto je náš ateliér. Zameriate sa na tvorbu a riadenie interiérových projektov. Naučíte sa všetko dôležité o projektovaní interiérov od zadania, analýzy priestoru, navrhovania úprav, technických riešení po vytváranie dizajnových manuálov.

Budete riešiť hlavný projekt – interiér, ktorý si vyberiete alebo Vám s výberom pomôžeme. Priblížime si bližšie priestorové plánovanie, umiestňovanie a veľkosť miestností, otváravosť a veľkosť dverí, orientácia na svetové strany, umiestňovanie elektrických zásuviek a koncových prvkov, umiestnenie sanít, atď. Naučíte sa dokonale čítať a chápať technickým výkresom a sami si vytvoríte a do konca štúdia navrhnete interiérový projekt. Kreslenie v 2D a 3D programoch nevyučujeme, licenciu Sketch-upu na rok štúdia vieme zabezpečiť zadarmo.

4. KONŠTRUKCIE A REKONŠTRUKCIE V INTERIÉRI I.
Tému Konštrukcie a rekonštrukcie v interiéri sme rozdelili do dvoch modulov. V prvom získate komplexné znalosti o konštrukčných prvkoch ako steny, stĺpy, stropy, podlahy a schodiská. Oboznámite sa s materiálmi, povrchovými úpravami a technickými prístupmi v interiéri.

Zvládnete trošku teórie o konštrukciách a viac praktických rád ako s nimi v priestore pracovať, ako správne navrhnúť stenu, ak chcem na ňu osadiť zavesené skrinky, či aké kotvy použiť, keď chcete do izby zavesiť hojdačku a mnoho iných prípadových štúdií. Ako správne pristupovať k rekonštrukcii stien, stĺpov, podláh, stropov a pod. Aké materiály sú ideálne pre ten ktorý prvok či interiér, ako správne vyriešiť detaily, koho osloviť na pomoc a ako postupovať.

5. KONŠTRUKCIE A REKONŠTRUKCIE V INTERIÉRI II.
V tomto moduli spoznáte zasklenné steny, okná a dvere a zistíte ako správne rekonštruovať hygienické zariadenia. Informácie z oboch modulov vám umožnia efektívne plánovať a realizovať projektové zmeny a rekonštrukcie s dôrazom na bezpečnosť, funkčnosť a estetiku.

Zvládnete trošku teórie o zvyšných konštrukciách v interiéri, ako ošetriť jestvujúce dvere a okná, ako im prinavrátiť estetiku. Ako vyberať sanitu, batérie, obklady – do akej výšky či vzdialenosti od jadra umiestňovať prvky, atď. Celý kurz sa zameriava na rekonštrukcie jestvujúceho priestoru, teda aj tipy a triky, ako najjednoduchšie, najbezpečnejšie pristupovať k zmenám, ktoré sú ohľaduplné ku klientovej peňaženke a zároveň udržateľné.

6. TECHNICKÉ VYBAVENIE INTERIÉRU
Zameriate sa na funkčné a technické stránky interiérov. Dozviete sa o kľúčových prvkoch, ako osvetlenie, elektroinštalácie, akustika a technické systémy, čo vám umožní vytvárať interiéry, ktoré sú plne funkčné a technologicky vyspelé.

Naučíte sa vyberať správne svietidlá a systém elektroinštalácie pre ten ktorý interiér, rozoznávať teploty a intenzitu svetla, určovať správne polohy tak, aby interiér bol nielen funkčný, ale aj esteticky zladený. Viac sa dozviete o vplyve akustiky a svetelnej pohode na zdravie človeka. Kedy používať akustické prvky, kde, ako a koľko. Aké výhrevné, či chladiace systémy môžete integrovať do interiéru, kde umiestňovať jednotky vnútorné, kde vonkajšie tak, aby nikoho neobmedzovali, aké prípravy treba urobiť, na čo myslieť pri smart domácnosti alebo kancelárii. Dotkneme sa chladených stropov, rekuperácie a výmeny vzduchu, atď

7. RIADENIE NÁKLADOV INTERIÉRU
Zdokonalíte sa v oblasti finančného plánovania a správy projektov. Naučíte sa odhadovať a analyzovať náklady a výnosy, riešiť možné spory, čím získavate dôležité nástroje pre efektívne riadenie interiérových projektov a ich dlhodobú udržateľnosť.

Veľmi dôležitý modul, ktorý vás naučí, ako zmanažovať priebeh realizácie stavby interiéru, ako si vytvoriť rozpočet nielen koncových prvkov, ktoré sú bežne dostupné na nete, či u dodávateľa, ale aj stavebných úprav a predpokladaný rozsah a správny postup prác. Ako pristupovať k problémom a zmenám na stavbe, ku ktorým bežne dochádza. Ako upokojiť klienta, keď vieme, že v interiéroch je jediná istota a to je zmena.

8. ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Skúška kurzu zahŕňa praktickú časť, kde každý vypracuje časť Projektu interiéru a teoretickú časť v podobe písomného testu z praktických otázok z tém modulov.

Na záverečnej skúške pracujete priebežne na vašom interiérovom projekte počas celého štúdia, pravidelne dostávate úlohy, ktoré zapracovávate do projektu alebo vypracujete ako samostatnú prácu. Písomný test je A,B,C z praktických otázok, aby ste vedeli správne aplikovať postupy v reálnej praxi.


Cieľom tejto lekcie je, aby ste nadobudli znalosti a zručnosti potrebné na vytvorenie etického a férového pracovného prostredia v oblasti interiérového dizajnu, architektúry a marketingu. Vaše profesionálne správanie by malo zodpovedať najvyšším štandardom integrity a hodnôt tak, aby ste uspeli svojimi vysokokvalitnými službami a prácami aj mimo slovenského trhu.

+ Bonus: ETICKÉ A FÉROVÉ SPRÁVANIE INTERIÉROVÉHO/-EJ ŠPECIALISTU/-KY V PRAXI A MARKETING

Schopnosti, zručnosti a vedomosti absolventov

Absolvent/ka vzdelávacieho programu má predpoklady na plánovanie, projektovanie dizajnu stavebno – technologickej časti interiérov a architektonických intervencií. Dokáže naprojektovať dokumentáciu na ohlásenie stavebných úprav interiéru, je schopný/á vytvoriť špecifikáciu a výpis prvkov v interiéri a rozpočet stavebných úprav interiéru do fázy holo-priestor s koncovými prvkami a vybavením, ako podlahy, hygienické zariadenia, obklady, osvetlenie, interiérové dvere, zasklenia. 

Absolvent/ka dokáže analyticky myslieť, predpokladať a zvažovať technické riešenia a postupy pri navrhovaní a rekonštrukciách interiérov. Vie vizuálne identifikovať problémy na konštrukciách v interiéri, zdokumentovať a riešiť ich odbornou obnovou. Má prehľad o aktuálnych trendoch a možnostiach technického vybavenia interiérov. Súčasne dokáže efektívne riadiť a optimalizovať náklady na realizáciu interiéru.

Kde, ako a za koľko

Kurzy budú prebiehať kombinovanou formou prezenčne aj dištančne v Bratislave a v Nitre. Po ukončení získa absolvent certifikát o absolvovaní rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠVVaŠ SR. Na akreditácii práve pracujeme.

Začíname 28. marca 11. apríla 2024 v Bratislave a 29. marca 12. apríla 2024 v Nitre osobným stretnutím a prvou prednáškou. Kurz bude prebiehať prednáškami a konzultáciami live online a raz mesačne sa stretneme na praktickom, prezenčnom cvičení so špecialistami v stavebno-architektonickom odbore. Celková cena kurzu obsahujúca 8 modulov a bonusovú lekciu počas jednoročného štúdia, osobné konzultácie a prácu s lektormi, domáce úlohy s konštruktívnou spätnou väzbou, je 2 250eur. Platba bude možná aj na dve splátky bez navýšenia sumy, a to pred začatím kurzu 1 400 eur a po 4. module v čiastke 850eur. Od septembra 2024 otvárame kurzy v Košiciach, Žiline a vo Zvolene.

Lektori

Martina Uhrinova
Ľubomír Renner
Barbora Šutáková
Milan Illes

Extra Bonusy

Poplatok zabezpečuje účastníkom kurzu okrem poskytnutia vzdelávania aj študijné materiály, magazín interiérov intebold v bavlnenej taške zadarmo, zvýhodnené vstupenky a registrácie na podujatia, súťaže, aktivity a networking SAID a Intebold Academy.

Kurz môže absolvovať aj začiatočník v tvorbe interiérov. Počas štúdia bude mať ročnú licenciu programu SketchUp PRO EDU zadarmo. Na kurze neučíme kreslenie ani 3D modelovanie, radi vás však navedieme. Zameriavame sa na hodnotné vedomosti a praktické cvičenia.

Štúdiom vás povedú skúsení interiéroví architekti, stavební inžinieri a architekti s dlhoročnou praxou a nadšením odovzdať svoje znalosti. Získavate konštruktívny feedback, možnosť osobnej odbornej spolupráce s lektormi a prístup do uzavretej skupiny kurzu na platforme Discord.

Môžete sa stať členom/kou SAID a napomáhať budovať profesionálnu komunitu interiérových dizajnérov/iek a architektových architektov/iek, zúčastňovať sa aktivít a celoživotného vzdelávania členov SAID a posilňovať dobré meno tejto pomerne mladej profesie.

Zapíšte sa teraz

Ak máte záujem o rekvalifikačný kurz Interiérový dizajn I. – Staviteľstvo a rekonštrukcie interiérov, registrujte sa, prosím. Prihláška nie je záväzná, počet účastníkov je však limitovaný. Radi vás budeme kontaktovať.

  Formulár

  Kurz (povinné)

  Miesto kurzu (povinné)

  Kontaktné údaje (povinné)

  meno

  email

  telefón

  Fakturačné údaje