INSAID AWARDS a hlbší rozmer

Do uzávierky súťaže o ceny za interiérovú tvorbu INSAID AWARDS ostáva ešte pár dní. Mnohých z vás sme kontaktovali osobne. Vskutku osviežujúci zážitok. Paleta reakcií na vznikajúcu platformu je široká. Pre interiérový dizajn je to dobrý signál, keďže vytvára predpoklad na rovnako pestrú diskusiu.

Architektúra a interiérový dizajn majú mnoho spoločné. Aby sme však mohli pomenovať prieniky, najprv treba hľadať hranicu medzi architektúrou a interiérovým dizajnom. Tá je na prvý pohľad možno neurčitá a prienik široký, ale nie je to také zložité.

Na interiérový dizajn sa musíme pozerať ako na špecializáciu vrámci architektonických činností. Je to rovnaká profesia akými sú profesie technologického zariadenia budov, statiky, požiarnej ochrany a podobne. Z tohto pohľadu sú hranice medzi architektúrou a interiérom jednoznačné.

Interiérový dizajn je vrámci architektúry vymedzený nosným konštrukčným systémom, hranicami požiarnych úsekov, vertikálnych penentrácií schodísk a stupačiek. Úlohou architektúry je definovať verejný priestor z exteriéru a hranice funkčných celkov v interiéri. Úlohou interiérového dizajnu je facilitácia týchto vymedzených vnútorných celkov, ďalšie delenie nenosnými konštrukciami a prispôsobenie priestoru požiadavkam užívateľa.

O tomto je potrebné hovoriť viac. Preto vznikla platforma INSAID AWARDS. Jej úlohou je mapovať prístup k interiéru, ktorý je zjavne rozdelený na dva hlavné prúdy – architektonický a dizajnérsky princíp. Fór je v tom, že top výsledok musí využívať oba princípy súčasne. Všeobecná zodpovednosť za dobrú stavbu je plne v rukách architekta a jeho schopnosti zapojiť a skoordinovať všetky odborné profesie, vrátane interiérového dizajnu.

Z tohto pohľadu dostáva INSAID AWARDS hlbší rozmer. Spolupráca je kľúčom k úspechu. Dobrého architekta nerobí pečiatka, tak ako ‚krásny‘ výber farieb nerobí interiérového dizajnéra.

Ak váhate, prečo by ste mali interiér ukázať porote, veríme, že dôvodov sme uviedli viac. Iba s vašou participáciou môže vzniknúť platforma, ktorá zmysluplne prepája odborné, kreatívne, výrobné a obchodné segmenty, ktoré sú súčasťou architektúry aj interiérového dizajnu. Tešíme sa na vašu účasť.

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme

Architektonická súťaž Grössling – kúpele, knižnica, park

Mesto Bratislava vyhlásilo medzinárodnú súťaž na revitalizáciu mestských kúpeľov Grössling. Nové vedenie mesta s primátorom Matúšom Vallom ukazuje, ako by sa malo pristupovať k podobným projektom. Veríme, že toto je nový a dlhodobý trend. Nižšie sme zrnuli všetky zásadné odkazy a informácie.

LINKY:
stránka vyhlasovateľa súťaže: bratislava.sk
stránka verejného obstarávateľa s komplet podkladmi: josephine.proebiz.com
skrátené architektonické zadanie: skrátené zadanie.pdf

Grossling - mestské kúpele súťaž

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling. V súlade so súčasným trendom spájať rôzne funkcie verejných budov a prinášať ich užívateľom nové využitie na trávenie voľného času ráta plán obnovy a využitia objektu s využitím nielen kúpeľnej časti, ale aj oddelených častí od kúpeľov na kultúrno-komunitné aktivity s presťahovaním prevádzky pobočky Mestskej knižnice v Bratislave. Hlavným konceptom prepojenia týchto dvoch funkcií je „ponorenie sa‟. Predstavuje to na jednej strane ponorenie sa do kúpeľnej atmosféry, do miesta relaxu a pokoja, na druhej strane ponorenie sa do kníh, do pokoja priestoru knižnice. Dva oddelené priestory má spájať kaviareň, ktorá bude zároveň s parkom na Medenej ulici, najverejnejšou časťou celého komplexu. Tento park by sa mal stať miestom stretávania obyvateľov z okolia aj návštevníkov Grösslingu.

Termíny:

Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže 13.03. 2020 – 20.03. 2020
Obhliadky riešeného objektu 17., 24. 27.04. 2020 o 13:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov do I.kola 12.06. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie I.kola súťaže 29. 06. 2020
Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov do II.kola 31. 08. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 02. 10. 2020

Porota:
riadni členovia:
Ilja Skoček (SK) – architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty
Lászlo Kovács (HU) – bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov
Adam Halíř (CZ) – architekt, www.projektil.cz
Henrieta Moravčíková (SK) – teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Peter Lényi (SK) – architekt, www.2021.sk, vedúci útvaru súťaží MIB
náhradníci: Peter Fejerdy (HU) – architekt, www.kozep.bme.hu/fejerdy-peter-dla Zuzana Zacharová (SK) – architektka, www.designfactory.sk

Prvé kolo nie je honorované, do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorým budú udelené ceny a odmeny:
1. cena: 25 000 €
2. cena: 15 000 €
3. cena: 10 000 €
1. odmena: 5 000 €
2. odmena: 5 000 €

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1.kole:
2 formáty s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať
– situáciu a pôdorysy v mierke 1:300
– ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2.kole:
6 formátov s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať
– situáciu, pôdorysy, rezopohľady v mierke 1:300
– pôdorysy a rezopohľady so zakreslením stavebných úprav
– 4 vizualizácie (2 exteriérové, 2 interiérové)
– výkaz plošných a priestorových bilancií
– ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Formáty budú predkladané elektronicky.

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme

Createspace – smart byt s plochou 30m2

Keď hovoríme o malých bytoch, tak u nás je čokoľvek do 30m2 super malé. Ak by sme ale boli napríklad v Tokiu, tak tam sa malé byty začínajú už od 10m2, čo je iba ťažko predstaviteľné v našich podmienkach. Platí tu malá nepriama úmera, že čím viac pracuješ a čím menej máš frajeriek či frajerov, tým menší byt stačí k fungovaniu.

Sväté písmo životného prostredia hovorí, že aby sa dala miestnosť nazvať obytnou, musí mať aspoň 12m2, prísun priameho denného svetla a svetlú výšku stropu aspoň 2,4m. Z tohto pohľadu je 30m2 celkom v pohode. Akurát, že na tak malej ploche niet kompromisov pre dizajnérske chyby. Lebo jedna chyba môže ľahko znamenať ‚celé zlé‘. Na viac chýb totiž miesta niet.

Garsónka by mala byť povinná jazda pri zbere skúseností. Veď trend do budúcna naznačuje, že s plochou to pôjde dolu vodou. Byty s väčšími rozmermi budú jednoducho drahé. To, či luxus vystrieda rácio a eko, môžeme len hádať. Dizajnéri s ‚mini‘ skúsenosťami však majú našliapnuté na túto vlnu, ktorá bude raz oveľa prirodzenejšia, ako sa dnes môže zdať.

Architekti z Createspace prinášajú to, čo tieto byty potrebujú. Maximálne využitie potenciálu s minimálnym obmedzením. Čaro mini priestorov spočíva v konfrontácií veľkých očakavaní v malom priestore, alebo – veľa kompromisov na malej ploche. Vďaka za túto skvelú ukážku.

Create Space - dizajn mini bytu

Kredit- Peter Fritsch | https://createspace.sk/ | @createspace_for_art

Foto- Jarolím Žáček | https://www.jarolim.sk/ | @jarolim.sk

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme
Bytový dizajn

Romana Klimeková – interiérový dizajn bytu

Dvojica psychológov David Dunning a Justin Kruger dosiahla najvyššie vedecké uznanie. Za prácu o uvedomovaní si našich schopností dostali páni Nobelovu cenu. Ich výskum hovorí o tom, ako človek preceňuje alebo naopak, podceňuje svoje schopnosti. Možno sa inšpirovali Sokratom, ktorí sa riadil heslom ‚viem, že nič neviem‘.

Podľa vedeckého výskumu táto Sokratova filozofia ukazuje na jeho vysoké schopnosti v niektorých oblastiach. Ide totiž o to, že čím menej vieme o tej-ktorej téme, tým viac si mylne myslíme, že vieme všetko a naopak, čím viac informácií a vedomostí v určitej problematike máme, tým máme tendenciu podceňovať vlastné schopnosti. Ich výskum však ide hlbšie.

Ľudia, s nižšími kompetenciami si svoje slabé vedomosti nepriznajú, ani keď sú konfrontovaní s reálnymi výsledkami. Dokázali tiež, že svoje nedostatky si uvedomia iba vtedy, ak danú problematiku začnú študovať. A naopak, ľuďia s vysokými znalosťami, majú tendenciu preceňovať schopnosti druhých.

Iste poznáš prípady, kedy sa niekto bezhlavo vrhne na nejaký problém, či sa rozhodne v niečom podnikať bez toho, aby mali šajnu, do čoho idú. Kompetentní ľudia vidia všetky súvislosti, vnímaju úskalia a prekážky, lebo vedia o problematike veľa a nezačali by niečo len tak, hrrr-brrr. Sranda je, že aj keby ste aj ‚snílkovi‘ vysvetlili, prečo je to alebo ono ináč, ako si myslí, pravdepodobne by ste nepochodili. Niekedy jednoducho nevysvetlíš, nech robíš, čo robíš.

Ak teda niekedy váhame, či sa máme do niečoho pustiť, je skoro isté, že už nejaký iný ‚človek bez zábran‘ to robiť začal. Proste do toho išiel. V skutočnosti možno bol trochu jednoduchší, to však ešte neznamená, že skončil neúspechom. Podľa vedcov si ten blbší bude myslieť, aký je naj-sám-super ešte viac a ten kompetentný sa bude cítiť menejcenne.

Dizajnérka Romana Klimeková pristupuje k obytným priestorom s citom, ktorý tieto interiéry potrebujú. S istotou používa kombinácie materiálov a štruktúr, ktoré pri ľahostajnom radení ľahko skĺznu do úrovne vkusu z ľavej časti Dunning-Krugerovych grafov. Ďakujeme, skvelé!

Romana Klimeková - interiérový dizajn bytu

Kredit- Romana Klimeková | @romiik | https://www.romiklimekova.com/

Foto- Lucia Jesenská | @luciajesenska |

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme

INSAID AWARDS 2020 a vôľa súťažiť

Dobre. Tak by sa mal začínať každý nový rok. No úplne najlepšie by bolo, ak by dobre aj skončil. Rok 2020 na to nábeh má, tak hurá do neho, nech sa vydarí.

Spúšťame súťaž INSAID AWARDS 2020, ocenenie za interiérovú tvorbu. Na príprave súťaže sa podieľalo zhruba 30 ľudí a tri vysoké školy. Súťaž je určená najmä pre interiérových dizajnérov, architektov, umelcov a dizajnérov. Možnosť súťažiť s profesionálmi sme dali aj študentom a vôbec každému, kto tvorí dizajn, bez ďalších obmedzení.

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE ODTERAZ OTVORENÉ

Zrod súťaže nebol jednoduchý. Prvé stretnutie prípravného tímu sa konalo v decembri 2017. Stretávali sme sa v rôznych showroomoch, chodili sme na školy, po kaviarňach. Celý proces trval presne dva roky. Dalo by sa povedať, že je to slimačie tempo, ktoré však prinieslo kvalitu. Bolo o čom diskutovať a veríme, že diskusia o interiérovom dizajne bude ešte intenzívnejšia.

Prečo súťaž INSAID AWARDS? Slovenská asociácia interiérových dizajnérov je mladé združenie, ktoré oficiálne vzniklo v roku 2015. Súťaž má byť tiež katalizátorom pre rozšírenie aktívnych členov SAID, ktorí by ďalej tvarovali profil a špecializáciu interiérového dizajnu a jeho fungovania vrámci súčasnej legislatívy.

Sme presvedčení, že naše úsilie, ktoré je od začiatku založené na spolupráci a participácii prinesie veľa ďalších skvelých tém a projektov. SAID vytvára platformu pre zastrešenie a koordináciu pri riešení dôležitých problémov, ktoré v tejto mladej špecializácii sú a s ktorými sa ako interiéroví dizajnéri musíme vysporiadať.

Preto vás srdečne pozývame, aby ste sa zapojili do súťaže INSAID AWARDS 2020. Vaša účasť pre nás znamená prísun chuti a motivácie pokračovať v ďalších aktivitách, ktoré našej profesii prinesú to, čo potrebujeme – viac svetla a farieb.

Ďakujeme a tešíme sa na vás.

Tím INSAID AWARDS 2020

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme
Interiérový dizajn kancelárií

Ján Matulník – interiér kancelárií CBRE

V každom projekte interiéru kancelárii ide o čas. Firma bez kancelárie je ako prázdna búda strážneho psa. Síce je tam, ale je k ničomu. Ľudia nemôžu pracovať, zisky idú do potoka. Až by sa mohlo zdať, že je to jediné a zásadné kritérium pri tvorbe kancelárií. Pravda môže byť niekde na pól ceste. Časovú tieseň si často spôsobia práve firmy, ktoré pod tlakom beznádeje a v hodine dvanástej volajú na pomoc dizajnéra. Ťaživý kameň z nedostatku času tak hodia na plecia kreatívca. Teraz už nič nebráni očakávať tip-top výsledok.

Nuž, taký je charakter väčšiny firemných kancelárii. Podobný tlak sa dá zvádnuť po mnohých skúsenostiach s týmto typom projektov, kedy je dôležité urobiť to rýchlo a dobre. Reálne si však treba položiť otázku, akú kvalitu očakávať, keď na návrh veľkého priestoru je toľko času ako na výrobu kancelárskeho stola či stoličky. Firmy u nás pomaly začínajú chápať, že príprava projektu interiéru vyžaduje správnu dávku času a súčinnosti pri zadávaní okrajových podmienok.

Ak sa všetko dobre stíha, je treba sa pripraviť na to, čo ukazujú výsledky vedcov. Tí totiž zistili, že vo vrcholovom manažmente sa to hemží ťažkými egami, narcismi s psychopatickými sklonmi. Jemná forma tohto ‚postihnutia‘ sa prejavuje napríklad aj tak, že manažér dáva spätnú väzbu iba na veci, ktoré sú zlé. Dizajnér, ktorý robí pre firmy má dlhodobým cvikom nábeh na vypestovanie slušnej hrošej kože, bez ktorej hrozí riziko súboja titánov – lebo priznajme si – ani architekti ani dizajnéri nie sú žiadne emočne rozvarené krumple.

Architekti zo spoločnosti CBRE, ktorá sa špecializuje na firemné priestory, iste museli prejsť vysokou školou úsudku a vyhodnotenia prvého dojmu. Kumšt totiž nevzniká iba pracovným drilom, ale aj zodpovednou prácou s ľuďmi. Interiér firmy CBRE ukazuje, že kancelárie dávno nie sú iba počítače a tlačiarne. Je prešpikovaný kúzelnými zákutiami a dobrou atmosférou. Takto by sme chceli pracovať, takto to chceme! Paráda.

Ján Matulník - interiér kancelárií CBRE

Kredit- Ján Matulník | Ivana Kvietková | Ladislav Kušnyer

Foto- Pavel Kudiváni | https://www.kudivaniphotography.com/ | @kudivaniphotography

Refs- @cbre_officeroka | https://www.cbre.sk/ | @kinnarps_slovakia | @hosu_office | @uniqcresco | @idonaofficial

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme
Interiér sídla firmy

CHYBIK + KRISTOF interiér sídla Forbes Slovensko

Kancelársky priestor vydavateľa Forbes je zaujímavý hneď z viacerých hľadísk. Práca architektov z mladého, a správnym smerom vystreleného, ateliéru Chybík a Krištof je bezpochyby výrazná a aktuálna. Relatívne kompaktný openspace rozložili architekti na fungujúce zóny, ktoré spolu tvoria vychutený guláš, servírovaný s chrumkavým kvasinkovým chlebíkom.

Sídlo Forbes Slovensko si v tomto smere zaslúži pozornosť. V interiéri je použitých množstvo prvkov a motívov z domácej dielne, či sa jedná o výrobcov nábytku, svietidiel, textilných aplikácii, sedenia. Ťažko hádať, či tento dizajnový smer vzišiel z požiadaviek klienta, alebo ho presadili architekti, nič to nemení na tom, že priestor spĺňa všetky predpoklady wow efektov.

Väčšinou sme zvyknutí, že ak ku nám príde firma zo zahraničia, prinesie si so sebou aj požiadavky na zariadenia alebo technológiu, ktorú vyrábajú doma. Napríklad talianska firma preferuje Fiat pred Audi, Američania skôr Steelcase pred Kinnarpsom a podobne. A naopak, naše firmy pri zariadení svojich kancelárií väčšinou preferujú všetko možné, len nie lokálne. Česť výnimkám.

Vznikol veľmi sympatický a úderný vizuál, ktorý demonštruje, ako sa veci dajú robiť, nielen vkusne, ale aj s ohľadom na využívanie lokálnych zdrojov. Popri mnohých administratívnych priestoroch, ktoré vznikajú, tento priestor hrdo vyčnieva z radu. Naše prostredie potrebuje architektov, ktorí sú ochotní spolupracovať a používať v návrhoch tvorbu domácich dizajnérov. Rovnako potrebujeme aj firmy, ktoré sú ochotné si takých architektov najať. Výborný projekt, čo poviete?

CHYBIK + KRISTOF interiér Forbes Slovensko

Kredit- https://chybik-kristof.com/ | Ondřej Chybík | Michal Krištof | Peter Chaban | Dominika Adamcová | Martin Holý | Ondrej Mičuda | Kristína Berecová

Foto- Alex shoots buildings | https://www.alexshootsbuildings.com/ | @alex.shoots.buildings

Refs- https://www.forbes.sk/ | @forbesslovensko | http://www.karpis.sk/ | @domark.eu | @puojd | @arli_lights | @kvety.sk

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme
interiérový dizajn bytu

Útulno & PORA – interiér bytu

Niekde vznikla otázka, či je možné predpovedať budúcnosť. Matematici aj fyzici sa zhodli, že ak sa im podarí do doterajších výsledkov implementovať teóriu všetkého, tak majú napoly vyhraté. Ak túto vysokú a rýchlu hru čísiel párkrát odmocníme, dá sa kúsok dopredu pozrieť, vážne.

Úvaha o tom, môže byť jednoduchá. Pokiaľ je dlhodobý trend, že stúpa počet bytov, potom je veľký predpoklad, že bude stúpať aj počet rekonštrukcií. Zmeny budú o to viac žiadúce, o čo menej padlo dôrazu na kvalitu novostavieb. Požiadavky sú po pár rokoch vyššie, baroko nestíha a to dosť nezanedbateľne.

Rekonštrukcie interiérov budú častejšie. Tento trend je dýchateľný. Čerstvo sa rozpadajúce Apollo podstupuje proces kanibalizácie, úchvatný jav extrémnej formy nútenej rekonštrukcie, ktorej dopad na životné prostredie je pravdepodobne ohlušujúci. Paradoxne, architektúra môže existovať len na úkor životného prostredia. Preto byť green by nemala byť len póza, ale aj skutočná súčasť riešenia.

Rekoštrukcia bytu v podaní Útulno a PORA design pôsobí ľudsky a príjemne. Až sa zdá, že všetko prebehlo podľa plánu a s ľahkosťou. Dobré, lepšie, útulno.

Útulno & PORA - interiér bytu

Kredit- http://utulno.sk/ | http://pora.sk/ | Martina Galliková | @utulno | Tomáš Potočiar | @pora_design

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme
Interiérový dizajn firemnej jedálne

Coolstock – interiér firemnej jedálne

Pracovné prostredie a jeho vplyv na náš život sa pomaly doceňuje. Je to možno aj preto, že nie všetci pracujeme za sklom, v teple desiateho poschodia. Existuje akýsi kód z minulosti, keď bola práca samozrejmosť pre každého. Hra na 150% splnenie päťročnice je obrazom úbohého plánovania. To by znamenalo, že ľudia museli ísť tiež na 150%, čo je však matematický či skôr fyzikálny surrealizmus, no-go. Ak by totiž ktokoľvek tvrdil, že dal do projektu viac ako sto percent, tak v skutočnosti predtým musel flákať. Päťřočnica nejak nevychádza.

Dnes veľa ľudí ide na plný kotol a predsa to nedá na sto percent. Je to esencia prirodzeného vývoja, ktorý motivuje k neustálemu zlepšovaniu. Odkaz francúzskeho dizajnéra Starcka je v dnešnom kontexte ešte silnejší. Možnosť robiť dizajn vníma ako privilégium, ktorého proces môže fungovať len v čase mieru. Pretože navrhovať zubné kefky a záchodové misy by inak nedávalo zmysel.

Sú aj takí, čo si november ’89 nevšimli. Napríklad kachličkovali, nech im je zem ľahká. Nuž, zmeny sa dejú najmä v nás. Plautus dávno pochopil, že každý je strojcom svojho šťastia. To, že máme možnosť tvoriť a zlepšovať svet okolo seba je výsada, ktorú si musíme udržať. Znamená totiž cestu vpred.

Firemná kantína od Coolstock je dokonalým obrazom zmeny. Nie je iba nástrojom na nadľudské výkony. Naopak, podporuje ľudské výkony, je súčasťou miesta pre živé, spoločenské trávenie pracovného času. Vkusné, chutné, well done.

Coolstock - interiér firemnej jedálne

Kredit- https://coolstock.sk | @coolstock_studio | Katalin Karsay | Igor Salcer | Lukáš Šíp

Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme