Kategórie
Aktivity News

SAID je členom ECIA

Dňa 18.09.2021 sa konalo vo fínskych Helsinkách valné zhromaždenie ECIA – European Council of Interior Architects (Európska komora interiérových architektov).

Európska komora interiérových architektov ECIA je reprezentatívnym orgánom európskych profesijných organizácií v oblasti interiérovej architektúry a dizajnu. Organizácia ECIA bola založená v roku 1992 a v súčasnosti zastupuje 17 členských národných organizácií s viac ako 14 000 profesionálnymi interiérovými dizajnérmi/architektami vrátane Slovenskej republiky.

„ECIA je európska platforma na zastupovanie a podporu kvalifikovanej profesie interiérových dizajnérov a architektov.“

ECIA.org

Profesia interiérového dizajnu a interiérovej architektúry vytvára obsiahle spektrum činností v architektúre, od návrhov nábytku až po architektúru malého rozsahu. ECIA bola založená s cieľom podporiť komunitu interiérových dizajnérov/architektov a navrhovať právne predpisy pre EÚ, zintenzívniť európsku sieť a neustále rozvíjať a propagovať profesiu. Pravidelná komunikácia o profesii, zdieľanie názorov a neustály dialóg s členmi, partnermi, sesterskými organizáciami, inštitúciami a samotným Európskym parlamentom prispieva k výraznému rozvoju profesii.

“Existuje spoločný pohľad na profesiu interiérových dizajnérov/architektov ako zásadnej súčasti spoločnosti, kultúry a ekonomiky.”

ECIA.org

ECIA má aktívny pracovný vzťah s International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) – Medzinárodnou federáciou interiérových architektov/dizajnérov a zároveň udržiava úzke vzťahy s Architects Council of Europey (ACE) – Komorou architektov Európ.

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID sa ako prvá z krajín V4 stala oficiálnym observer členom ECIA

Interiéroví dizajnéri a architekti združení v národných a medzinárodných organizáciách sa aktívne podieľajú na vývoji tohto mladého povolania a veľmi dynamicky sa rozvíjajúcej špecializácie v oblasti stavebníctva a architektúry.

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID má ambíciu stať sa plnohodnotným členom medzinárodných odborných štruktúr na úrovni Európskej Únie do roku 2023.

Povolanie interiérového dizajnéra a architekta na Slovensku čaká mnoho výziev a zmien. Od založenia SAID v roku 2015 sa nám podarili veľmi pozitívne kroky a chceme naďalej intenzívne pokračovať správnym smerom.

[popup_anything id=”3583″]

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme