INSAID AWARDS 2020 SHORTLIST – Pracovisko

TECHO S.R.O. | ALITER TECHNOLOGIES
ALITER TECHNOLOGIES | Mesto
Autori | Ing. arch. Ján Kočiško
Spoluautori | Mgr. art. Maximilián Cvengroš, Mgr. art. Ján Kolpaský
Firma, ateliér | Techo s.r.o. | http://www.techo.sk
Foto | MgA. Tomáš Manina

Autorský popis | Projekt interiéru kancelárie spoločnosti Aliter Technolgies bol súčasťou rozširovania spoločnosti vrámci budovy Trade Center II Building. Zadaním bolo vytvoriť nový priestor recepcie, ktorý by bol reprezentatívnym miestom na prezentovanie produktov a oblasti zamerania spoločnosti. Taktiež bolo požadované vytvoriť chillout zónu, ktorá by plnila funkciu coworking priestoru pre zamestnancov rôznych oddelení. K priestoru prislúcha veľká meetingovka a kancelárie vedenia spoločnosti. Celý dizajn interiéru je spracovaný s ohľadom na dizajn manuál spoločnosti s použitím riešení na mieru podľa požiadaviek klienta. V priestore sú použité rôzne materiály, ktoré reflektujú zameranie firmy Aliter. Taktiež priestor samotný a dizajnový jazyk je autentický a vymyká sa zo štandardov kancelárskych priestorov.
ARCHITEKTI ŠEBO LICHÝ S. R. O. | ERSTE

ERSTE | Mesto
Autori | Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martina Krajmer Matušová
Spoluautori | 
Firma, ateliér | Architekti Šebo Lichý s. r. o. | https://sebolichy.sk/
Foto | Martin Žilka

Autorský popis | Zadaním od klienta a požiadavka zamestnancov pracujúcich v oblasti IT bolo vytvoriť príjemné prostredie pre prácu z existujúceho uniformného kancelárskeho priestoru, nachádzajúceho sa na 11. podlaží administratívnej budovy Lakeside Park.

Dispozičné riešenie interiéru vyplynulo z fungovania tejto časti firmy, kde zamestnanci tvoria viacero pracovných skupín. Preto pôvodne veľký a hlučný open space nahradilo viacero menších pracovných priestorov, firemne nazývaných squad. Každý squad disponuje svojou malou ležérnou zasadačkou, ktorá slúži pre mítingy danej pracovnej skupiny, ale aj ako chill zóna. Zasadačka je vizuálne prepojená so svojím squadom cez sklenené priečky, pričom jedna plná stena uzatvára tento priestor od ďalšieho squadu. Zamestnanci majú možnosť si ju zatvoriť pomocou dvojkrídlových posuvných dverí, ktoré máju z obdivoch strán tabuľový povrch pre písanie počas mítingov, alebo na odkazy. Pozdĺž presklenenej fasády sa takto striedajú priestory s pracovnými miestami so svojimi chillout zónami. Aby nevznikol chodbový efekt, priestory zasadačiek sú do hlavnej komunikácie otvorené cez sklenené priečky, pričom v prípade potreby je možné ich od chodby oddeliť pomocou tenkých závesov, ktoré vizuálne uzatvárajú tento priestor, ale zároveň možno cez ne vnímať hĺbku priestoru. Srdcom celého priestoru je veľká kuchynka s leisure zónou s výhľadom na mesto a Malé Karpaty, ktorá sa dá uzavrieť a slúži na rôzne eventy pre celú firmu.

Dominantnou farbou celého interiéru je čierna, ktorá je použitá nielen na podlahe, ale prechádza cez steny až na samotný sadrokartónový podhľad. Jej použitie v takom rozsahu malo viacero dôvodov. Jedno hľadisko bolo stlmiť nadmerný slnečný jas, ktorý prechádza cez presklennú fasádu, pričom bolo potrebné mať neustále zatiahnuté žalúzie pri práci s počítačom. Eliminovať tak svetlé plochy, ktoré ho ešte znásobujú odrazom do priestoru. Na druhej strane necháva vyznieť výrazné farebné chillout zóny, ktoré dávajú každému squadu svoju vlastnú farebnú identitu. Z čierneho interiéru zároveň vystupujú nasvietené zelené steny, ktoré prinášajú do kancelárskeho prostredia zeleň vo forme kvetináčov umiestňovaných na vertikálnej oceľovej konštrukcii. Priestory kuchyniek a knižnice, ktoré slúžia pre všetkých zamestnancov, boli vytvorené ako drevené niky vložené do čierneho interiéru. Na plných stenách vrámci squadov a ich zasadačiek bol použitý koberec, čo výrazne zlepšilo akustiku celého priestoru.

RB ARCHITECTS S.R.O., LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS S. R. O. | INTERIÉR ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY ABW, KRÁĽOVÁ PRI SENCI
INTERIÉR ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY ABW, KRÁĽOVÁ PRI SENCI | Mesto
Autori | Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Borislav Benedek
Spoluautori | Ing. arch. Gabriela Chvostaľová, Ing. arch. Marek Vadovič, Ing. arch. Anna Juričková, Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, Ing. Peter Pasečný (krajinná architektúra), Ing. Katarína Štrbová (krajinná architektúra)
Firma, ateliér | RB ARCHITECTS s.r.o., LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. | http://langbenedek.com/ | http://rbarchitects.sk/
Foto | Welin Nagyová

Autorský popis | Interiér sa nachádza v areáli závodu na výrobu betónových prvkov. V budove sa stretáva vedenie, zamestnanci, zákazníci.Koncepcia objektu vychádza z troch hlavných princípov-zeleného átria otvoreného do každej miestnosti v objekte, ďalej transparentnosti a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník–zamestnanec a tretím podporným princípom návrhu je striktné dodržiavanie ekologických zásad pasívneho štandardu, kde je potešiteľný konečný výsledok energetickej bilancie 13 kWh/m2 ročne. V interiéri sú obvodové a obe železobetónové steny a stĺpy priznané, stropy sú na striekané z akustickej omietky a podlahy sú pokryté kaučukovým prírodným povrchom. Ostatné nenosné deliace steny boli pokryté drevenou brezovou preglejkou, ktorá bola použitá aj pri výrobe nábytku. Zámerom bolo prepojenie povrchov tak, aby pocitovo boli všetky prvky v ineriéri akoby vložené. Kvalitné fyzikálne vlastnosti / vlhkosť, teplota, presvetlenie a preslnenie / spojene s pravidelnou nepretržitou výmenou čerstvého vzduchu sú základom tejto budovy. Vytvorenie moderného prostredia pre zamestnancov bolo dosiahnuté aj navrhovanými kvalitnými materiálmi na prírodnej báze, vynikajúcou akustikou, nadštandardným prirodzeným osvetlením. Interiérové deliace sklá tak umožnili krížové priehľady medzi samotným interiérom a exteriérom. Ako akcent bol použitý živý strom v centrálnom prirodzene presvetlenom priestore. Má symbolizovať rast a dynamiku firmy a vytvárať príjemnú atmosféru.

Všetky projekty v kategórii Pracovisko