INSAID AWARDS 2020 SHORTLIST – Občiansky interiér

SIEBERT + TALAŠ, SPOL. S R.O. | SLSP NITRA MLYNY

SLSP NITRA MLYNY | Mesto
Autori | SIEBERT+TALAŠ, Ing.arch. Alena Ulejová, Ing.arch. Slavomír Valigurský
Spoluautori | Ing. arch. Marek Ortuta, Ing. Dušan Vajda
Firma, ateliér | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | http://www.sieberttalas.com
Foto | Slavomír Valigurský

Autorský popis | SLSP Nitra Mlyny
V roku 2019 prišiel dlhoročný klient, Slovenská sporiteľňa, s novou požiadavkou na celkový koncept bankovej pobočky. Vytvorenie komfortnej samoobslužnej zóny pre klientov, kde budú umiestnené bankomaty a vkladomaty prístupné nonstop, aj po uzatvorení pobočky.
Atypický nájomný priestor s medziposchodím sa nachádza za presklenou exteriérovou fasádou s hlavným vchodom priamo z ulice.
Samoobslužná zóna je vysoká cez dve podlažia a ohraničená sklom, preto je na strope textilný lamelový podhľad pre zlepšenie akustiky.
Banková hala na prízemí má malú svetlú výšku, preto nie sú použité štandardné sadrokartónové podhľady, ale priznaná železobetónová doska s jej pôvodným povrchom, aj so všetkými potrebnými rozvodmi.
Zariadenie pobočky tvoria atypové stolárske obklady, typizované interiérové prvky a typový nábytok.
V obchodnom centre Mlyny v Nitre sa kvôli novej dispozícii nájomného priestoru, ktorý je z časti dvojpodlažný, navrhlo úplne nové schodisko v novej pozícii. Dizajnovo je schodisko kombinácia čiernych oceľových platní a dubových drevených obkladov s bezrámovým skleneným zábradlím. Je to konštrukcia zvarená z oceľových plechov, kde nosné vreteno schodiska tvorí plech hr. 20 mm a nástupnice s podstupnicami sú plechy hr. 10 mm zvarené do jedného celku. Nosným prvkom je aj čelný panel obkladaný dyhovanými doskami, v ktorom je skrytá oceľová rámová konštrukcia.

MGR. ART. PATRIK BUJŇÁK - FURNICOOLTURE | REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU NÁSTUPNEJ STANICE LANOVKY - SKALNATÉ PLESO - LOMNICKÝ ŠTÍT
REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU NÁSTUPNEJ STANICE LANOVKY - SKALNATÉ PLESO - LOMNICKÝ ŠTÍT | Mesto
Autori | Mgr. art. Patrik Bujňák
Spoluautori | Mgr. art. Patrik Bujňák, Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., Ing. arch. Igor Cziel, Mgr. art. Mária Bujňáková, Mgr. art. Michaela Bujňáková, PhD.
Firma, ateliér | Mgr. art. Patrik Bujňák - FURNICOOLTURE | http://www.furnicoolture.com
Foto | Ing. arch. Igor Cziel

Autorský popis | Predmetom tejto štúdie je komplexný návrh dizajnového riešenia interiéru v priestoroch nástupiska lanovky, vedúcej na Lomnický štít, v budove stanice na Skalnatom Plese. Plošná výmera riešeného priestoru je 117 m2. V súčasnosti je priestor, v ktorom sa návštevníci - cestujúci pohybujú skôr prevádzkovou chodbou. Požiadavkou bolo zatraktívniť priestory jedinečného miesta - bodu odkiaľ sa lanovkou vieme dostať na najvyšší bod na Slovensku - Lomnický štít. Celý riešený priestor je rozdelený do piatich častí, ktoré návrh sceľuje do jedného konzistentného celku atraktívneho pre návštevníka. Do kvalitatívne inej pocitovej dimenzie dostávajú priestor prvky ako jednotná nášľapná vrstva podlahy v celom priestore, materiálovo upravené povrchy stien a obklady z veľkoformátových drevovláknitých dosiek Valchromat, nové osvetlenie, prezentačné a informačné plochy či lamelový podhľad. Prvá miestnosť, do ktorej človek cestou k lanovke vkročí, je priestor chodby so schodiskom, definovaný ako informatívno-edukačný a nachádza sa v ňom tzv. časová os, prezentujúca dôležité míľniky z histórie lanovky. Pohyb návštevníkov je tu obojsmerný. Ďalej návštevník prejde výstupným priestorom a dostáva sa do medzipriestoru, prezentujúceho lanové cesty, cesty vedúce na vrchol. Umiestnenie a schéma centrálneho líniového osvetlenia je konceptuálnym odkazom na prvé zdolávanie vrcholu Lomnického štítu. Hľadania a určovania horolezeckých trás. Následne po prechode cez kamennú stenu, tvorenú polygonálnym obkladom, sa človeku naskytne možnosť vidieť cieľ cesty - pri dobrej viditeľnosti priamo vrchol Lomnického štítu. Umožňuje to presklená stena a historický ďalekohľad na osi hlavnej lanovej dráhy, akoby zo skalnej praskliny otočenej priamo na cieľový vrchol. Čakanie celej skupiny návštevníkov na lanovkovú kabínku je v najväčšej miestnosti spríjemnené videoprezentáciou, ukazujúcou aktuálne kamerové zábery z vrcholu Lomnického štítu. V miestnosti je tiež možnosť sedenia, počas čakania na kontrolu lístkov a samotný nástup pod dozorom odborného personálu obsluhy lanovky. Nasleduje prechod cez turniket a už len cesta priamo na vrchol.

Neobvyklé požiadavky investora:
Nutné zachovanie a rešpektovanie pôvodných kamenných obkladov z viacerých hľadísk. Zachovanie tohto pôvodného architektonického prvku a zároveň potenciálne vysoké predraženie investičných nákladov v prípade odstránenia a prepravy materiálu obkladu zo stanice.

Zvláštne okolnosti a špecifikácie rekonštrukcie:
- Drsné poveternostné podmienky pôsobenia na interiér počas obdobia zimy - nízke teploty, vlhkosť. Nadmorská výška stanice: 1754 m
- Vysoko frekventovaný priestor
- Striktne ohraničená doba realizačných prác mimo letnej a zimnej sezóny
- Logistika, doprava

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS S. R. O. | REKONŠTRUKCIA MULTIFUNKČNEJ SÁLY POD KOSTOLOM DONA BOSCA NA DORNKAPLI V TRNÁVKE
REKONŠTRUKCIA MULTIFUNKČNEJ SÁLY POD KOSTOLOM DONA BOSCA NA DORNKAPLI V TRNÁVKE | Mesto
Autori | Michal Lang, Borislav Benedek
Spoluautori | /Akustika-AkuDesign s.r.o., Ing. Martin Jedovnický, PhD., Hunter Douglas Architectural, Vzduchotechnika: Projekčne: Ener group s.r.o., Ing. Martin Uváček OWA, Roman Pozdech – podhľad „baffle“, OWA consult collection - FreeStyle, Ing. Patrik Glassa – zadná akustická stena sály pod kostolom, podhľad v bočných lodiach kostola, Vzduchotechnika: Projekčne: Ener group s.r.o., Ing. Martin Uváček Realizačne: KLIMA KONZULT, spol. s.r.o., Ing. Peter Čulen, Osvetlenie: Projekčne: Ing. Friso Realizačne: BELLATRIX, s.r.o., Pavol Lesňák Ozvučenie a scénické osvetlenie: Realizačne: SRS Light Design s.r.o., Pavel Chmelan, spolupráca Peter Dovičovič, Alex Goliaš, Mobiliár: Realizačne: TRIFORM FACTORY s.r.o., Ing. Ivan Matúška, Podlahy a koberce: Realizačne: MRK CONTRACT, s.r.o., Juraj Leporis
Firma, ateliér | LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. | http://langbenedek.com
Foto | Welin Nagyová

Autorský popis | Úlohou bolo zlepšiť zastaralý vnútorný priestor, zabezpečiť nenáročnú prevádzku a údržbu interiéru a ponechať kontinuum „kultúrneho domu“ postaveného v duchu doznievajúceho funkcionalizmu od architekta Gabriela Schreibera z roku 1937.
Efektívnu výmenu vzduchu v polozapustenom priestore sály a v kostole zabezpečuje vzduchotechnika, ktorá je v bočných lodiach kostola prekrytá akustickými lamelami z netkaných tepelne tvarovaných textilných vlákien. Doplnené sú líniovým LED osvetlením korešpondujúcim s trámovým stopom hlavnej lode kostola.
Ramená schodiska vedúce z podlažia kostola, ktoré nadväzujú na hlavný vstup do sály cez repliky dvoch dvojkrídlových dverí z oratória, ubytovacieho bloku a "námestia za kostolom" sa zrekonštruovali. V otvorenom priestore je jasne čitateľná veľkorozponová železobetónová nosná konštrukcia. Steny, strop, nosné prvky a lezecká stena sú zjednotené bielym náterom, ktorý s lamelami (akustické "baffle") zavesenými pod stropom napomáha k rovnomernej distribúcii svetla v interiéri. Mäkké osvetlenie zabezpečujú líniové LED svietidlá. Od svetlého priestoru multifunkčnej sály (športoviska, komunitného priestoru, hľadiska) je vizuálne odčlenený tmavý priestor javiska a nový “vložený” prvok schodiska. Ten zároveň slúži ako druhý vstup do sály. Nová polyuretánová liata podlaha si zachovala pôvodnú farebnosť

Všetky projekty v kategórii Občiansky interiér