Kategórie
Aktivity News

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov a Zväz spracovateľov dreva SR tento rok vstúpili do spolupráce

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov a Zväz spracovateľov dreva SR tento rok vstúpili do spolupráce. Memorandum o spolupráci medzi SAID a ZSD SR je skvelý krok prepojenia kreatívneho a výrobného priemyslu.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme

Memorandum o spolupráci medzi SAID a ZSD SR je skvelý krok prepojenia kreatívneho a výrobného priemyslu.

S potešením oznamujeme, že Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) sa rozhodli prostredníctvom Memoranda o spolupráci sprístupniť prostredie sveta dizajnu a spracovania dreva.

Táto iniciatíva je nadšeným presadzovaním dynamickej a plodnej spolupráce medzi našimi združeniami. S očakávaním sledujeme možné fragmenty, ktoré môžu vzniknúť z tohto spoločného úsilia o jedinečné spojenie prirodzenej estetiky a funkčnosti.

Prečítaj si memorandum

V tomto projekte ideme ruka v ruke s cieľmi zdokonaľovať naše profesionálne zručnosti a vzájomne sa deliť o naše vedomosti. Vytvárame tak platformu pre vzájomnú výmenu skúseností a otvárame dvere novým možnostiam a inováciám.

V rámci tejto spolupráce budeme organizovať spoločné podujatia, na ktorých budú mať naši dizajnéri a odborníci zo sveta spracovania dreva možnosť zoznámiť sa s jedinečnými technikami a procesmi z prvej ruky. Okrem toho budú mať možnosť zúčastniť sa na špeciálnych workshopoch a školeniach, ktoré poskytnú mimoriadne cennú príležitosť na hlbšie porozumenie, výmenu nápadov a povedú k inováciám.

Okrem toho pracujeme na úvodnej fáze projektu, na konci tejto spolupráce sa chystáme prezentovať výsledky našej práce na významných nábytkárskych veľtrhoch v celej EÚ. Predstavte si to – náš dizajn a vynikajúce spracovanie výrobkov sa prezentujú na medzinárodnej úrovni.

Toto partnerstvo znamená krok vpred pre obe naše odvetvia. Vytvára príležitosť na inováciu, rozšírenie našej praxe a zlepšenie medziodborovej spolupráce.

Takže, priatelia, čakajú nás skutočne vzrušujúce časy! Spolu s našimi novými partnermi zo Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky sa tešíme na budúcnosť plnú úspešnej spolupráce, skvelých nápadov a pevných priateľstiev.

Je to vzrušujúce obdobie, na ktoré sa tešíme, a dúfame, že budete zdieľať naše nadšenie. Tak sa pustite do práce a poďme spoločne vytvárať nové majstrovské diela!

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme