PRE-REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Vitajte. Otvárame pre-registráciu pre členov SAID. Budeme radi, ak nám vyjadríte podporu a zaregistrujete sa cez formulár. Pokiaľ tak urobíte, budete sa môcť ako prví zapojiť do budovania Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. Hľadáme aktívnych členov, ľudí a firmy, ktorí vidia zmysel a zdieľajú víziu v tom, aby sa povolanie interiérového dizajnéra presnejšie vymedzilo v rozsahu viazaných činností a aby nastavilo nové štandardy tohto rozvíjajúceho sa odvetvia v stavebnom priemysle.

Ďakujeme za Vašu registráciu a vyjadrenie podpory.