Kategórie
Predsednictvo

Prezentácia v budove Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie Justus Lipsius počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

Naše drobné Slovensko stojí na budúci rok pred dverami, kedy na pol roka preberie žezlo predsedníckej krajiny v rade EU. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri tejto príležitosti vyhlásilo výzvu Výzva na prezentáciu Slovenska v budove Rady EÚ Justus Lipsius v Bruseli.

Vizuálna prezentácia v budove Justus Lipsius by mala priniesť:

  • Inteligentné, kreatívne uchopenie priestorov vyhradených na vizuálne riešenie;
  • Multifunkčnosť návrhu vzhľadom na to, že uvedené priestory umožňujú rôznorodé stvárnenie, výstavu dizajnu i architektonické riešenie;
  • Pozitívnu a aj zahraničnej verejnosti zrozumiteľnú prezentáciu Slovenska;
  • Podporu obrazu Slovenska ako mladej a dynamickej krajiny, ktorá má za sebou úspešný európsky príbeh, ktorá sa vyznačuje rôznorodosťou i množstvom príležitostí a v ktorej žijú inovatívni a talentovaní ľudia.

Vizuálna prezentácia v budove Justus Lipsius má obsahovať tri prvky vzhľadom na vyčlenené priestory:

  • Átrium: napr. výtvarno-kreatívne riešenie, ktoré prezentuje Slovensko v úlohe predsedníckej krajiny.
  • Foyer: napríklad výstava dizajnu (nábytok, šperky, úžitkové predmety a pod.), IT technológie v duchu Slovensko – inkubátor start-upov či krajina inovácií, slovenská typografia a dizajn písma, úspechy Slovákov v módnom dizajne a pod.
  • 50. poschodie: komplexné architektonicko-priestorové riešenie (nábytok, doplnky, tapety, koberce, obrazy, fotografie a pod.)

V Slovenskej asociácii interiérových dizajnérov sme túto výzvu prijali a 30.10.2015 sme predložili náš návrh projektu.

Koncept riešenia bol nakoniec odbornou komisiou a ministerstvom posúdený ako výherný. Od tejto chvíle sme priamymi účastníkmi a autormi projektu prezentácie Slovenska počas predsedníctva, ktoré má trvať počas druhej polovice roku 2016.

Myslíme si, že týmto krokom sa nám podarilo prelomiť zašednutý ľad, pretože doposiaľ na podobných fórach uspeli firmy a organizácie, ktoré pri porovnateľnom zadaní často nespĺňali vizionárske ani kvalitatívne predpoklady a ich výsledné projekty boli profesionálnou odbornou obcou hodnotené nie príliš pozitívne.

Počas prípravy nášho konceptu sme využili charakter práce interiérových dizajnérov, ktorých multidisciplinárna profesia navádza na spolupracu s množstvom ďalších odvetví od architektov, dizajnérov, grafikov, umelcov až po výrobcov a firmy, ktoré sa špecializujú na realizáciu projektov interiéru či mediálne a marketingové agentúry.

Sme otvorená organizácia, sme občianske združenie a v prvom rade nám záleží na kvalite. Do projektu zapojíme každého odborníka, organizáciu alebo firmu, ktorá má záujem prispieť pri tvorbe prezentácie Slovenska na inej úrovni.

Túto úroveň chceme povýšit pomocou kľúčových slov, ktoré SAID do tohto projektu presadzuje – spolupráca, komunikácia, zodpovednosť, profesionalita.

Sme presvedčení, že takéto nastavenie by malo tvoriť základ každého dobrého projektu.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme

Pridaj komentár