Kreatívne workshopy pre seniorov v DSS

Kreatívno-vzdelávacie workshohpy organizujeme pre Domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na podporu celoživotného vzdelávania tretieho veku. Seniori sa častokrát cítia byť vylúčení zo spoločenského diania a svojimi životnými skúsenosťami by radi prispeli k zlepšeniemu ich životného štandartu. Preto sa seniorov snažíme zapájať do jednoduchých kreatívno-manuálnych činností a oboznamovať ich s problematikou riešenia interiérov, ktoré poskytnú výrazné zjednodušenie existencie ich životného priestoru. Spoznajú dokonalý svet kombinácie denného a umelého osvetlenia, ako spárovať tieto dva faktory tak, aby im uľahčovali každodenné činnosti jednoduchými trikmi. Dôležitým faktorom je správne používanie farebnosti, označovanie a poloha jednotlivých plôch, nábytkov a doplnkov. Seniorov navádzame na prosté a ľahko uchopiteľné rozpoznávacie metódy, ktoré pozitívne vplývajú na ich ergonómiu a pohyby vrámci interiérov. Zvýšenie kvality vnútorného prostredia pre seniorov v oblasti funkčnosti priestoru, fyzického a duševného zdravia, pohodlia a estetiky je základným elementom krásnej jesene každého človeka.

Ak ste DSS alebo centrum pre seniorov, zaujala vás téma a problematika pokojného užívanie plnohodnotnej jesene seniorov v rámci najčastejšie stráveného času počas dňa a to v interiéroch, neváhajte nás kontaktovať.