Denný tábor Renesančné deti

Druhý ročník úspešného skutočne unikátneho denného tábora pre malých dizajnérov je určený pre všetky deti od 9-15 rokov. SAID v spolupráci s ateliérom interiérovej tvorby KENDU, Galériou Satelit a Slovenským centrom dizajnu rozvíja a podporuje jedinečnú detskú kreativitu a umeleckú iniciatívu aj počas leta tvorivými dennými workshopmi. Zvyšuje deťom povedomie o vnímaní materiálov, farieb, tvarov a foriem v interiéri, o dizajne od návrhu po využitie v každodennom živote a povzbudzuje ich k tímovej práci, spolupráci, komunikácii a kritickému mysleniu. Malí dizajnéri objavia svet vzniku interiérov, ochrany kultúrnych hodnôt a životného prostredia. Spoznajú nové grafické a dizajnérske vyjadrovacie prostriedky a prejavia svoju predstavivosť pri neopakovateľných zážitkoch z navrhovania. Každé dieťa si má možnosť vybrať, ako svoje kreatívne práce zrealizuje a vystaví na absolventskej vernisáži. Počet malých dizajnérov je limitovaný.

Miesto konania – Satelit, Galéria Slovenského centra dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám.10, Bratislava

Blog Renesančné deti 2015

IMMG0402-1024x683

renesancne detirenesancne deti 2 renesancne deti 3 renesancne deti 4