Kategórie
Aktivity

INAW podporil aj BSK

Úvodné ročníky ocenenia autorov najlepších slovenských interiérov INSAID AWARDS pozná svojich úspešných autorov.

Zosumarovali sme interiéry ročníkov INAW 2020 a INAW 2021, ktorú sme predstavili aj na výstave v Zichycho paláci.

Sme veľmi radi, že táto mladá súťaž a paráda slovenských interiérov získala podporu. Spracovanie grafických podkladov podporil Bratislavský samosprávny kraj BSK – zo svojho dotačného programu.

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BRATISLAVA 

Ďakujeme za Vašu dôveru a budeme sa tešiť na ďalšie skvelé ročníky aj s tlačovou publikáciou, ktorú pre vás pripravujeme. Zatiaľ si môžete pozrieť a stiahnuť grafické podklady podľa kategórii.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme