Kategórie
Blog

Čo by mala urobiť firma, keď chce riešiť svoje pracovné priestory?

Väčšina firiem uznáva význam pracovného prostredia pre svojich zamestnancov, pričom firemná kultúra postupne prerástla do dôležitej súčasti firemnej stratégie. Získanie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov už nie je jednoduchou úlohou. Tradície ako gastrolístky, pekný dvor a tulivaky nezohrávajú taký faktor ako v minulosti. Firemná kultúra sa teraz formuje aj prostredníctvom vytvárania schopných tímov, kde je dôležitá vzájomná komunikácia a rešpekt.

V súčasnej dobe paradoxne stúpa popularita hybridného pracovného modelu, kedy zamestnanci využívajú možnosti práce na diaľku. Táto forma práce umožňuje zamestnancom pripojiť sa k firemným serverom aj vtedy, keď sa nachádzajú mimo kancelárie, napríklad pri čakaní u lekára s dieťaťom. Výkon nie je viazaný výlučne na fyzický pracovný stôl, a efektívny zamestnanec dokáže využívať flexibilitu pracovného prostredia.

Pracovné priestory sú dnes miestom stretnutí, plánovania a koordinácie úloh. Okrem zabezpečenia pracovného miesta je dôležité poskytnúť zamestnancom priestor na neformálne stretnutia, telefonáty alebo prezentácie pre tímy.

Predtým, než sa firma pustí do zberu cenových ponúk na nákup nového nábytku, je kľúčové sa zamerať na niekoľko bodov. Nasleduje malý návod na to, čo by firma mala vziať do úvahy.

Pracovné prostredie už zďaleka nie je iba o stole a pracovej stoličke

Prečo je zmena potrebná a čo od nej firma očakáva?

Toto je prvá vec, ktorú si má firma zadefinovať. Zmena si vyžaduje svoj projekt a riadnu prípravu, aby sa neskôr dal projekt monitorovať a hodnotiť.

 • Zhodnotenie existujúcich pracovných priestorov.
 • Identifikácia problémových oblastí a nedostatkov.
 • Zber názorov zamestnancov a vedenia.
 • Definícia cieľov a očakávaní pri zmene pracovného prostredia.
 • Stanovenie projektu a príprava na monitorovanie a hodnotenie úspechu.

Pracovný tím a spolupráca s odborníkmi

Na projekt si vyčleňte ľudí, ktorí ho pripravia a zrealizujú. Projekt má mať svoje vedenie, človeka, ktorý pozná základné procesy a vie si vytvoriť tím ľudí a koordinovať jeho činnosť. Do základného plánu je treba zapojiť odborníkov.

 • Vytvorenie tímu so schopnými lídrami a koordinátormi.
 • Spolupráca s interiérovými architektmi, dizajnérmi a inými odborníkmi.
Kolaboratívne priestory, otvorené dispozície a dobrý dizajn

Kreatívne riešenia

Pripravte si, čo už máte k dispozícii. Podklady o jestvujúcom priestore, fotografie, výkresy. Máte dizajnový manuál, firemnú vizuálnu identitu? Aj to pripojte do dokumentácie. O zmene musíte začať hovoriť s landlordom, majiteľom budovy či prenajímateľom hneď v úvode.

 • Využitie dostupných podkladov a materiálov.
 • Zapojenie firemnej vizuálnej identity do návrhu.
 • Aplikácia najnovších výskumov v interiérovom dizajne a psychológii pracovného prostredia.

Finančné plánovanie

Bez finančnej vízie to určite nebudete mať jednoduché. Stanovte si predpokladané hranice rozpočtu, nastavte cash-flow a hľadajte môžnosti financovania. Ak idete zhodnotiť priestor, ktorý iba prenajímate, navrhnite majiteľovi spôsob kompenzácie, častokrát je ochotný sa spolupodieľať na nákladoch prerábky.

 • Stanovenie reálneho rozpočtu a vyhľadávanie možností financovania.
 • Vyjednávanie s prenajímateľom ohľadom kompenzácie nákladov na prerábku.

Implementácia

Časové naplánovanie, získanie detailného projektu interiéru, vybavenie povolení na stavebné úpravy, zabezpečenie tendra na dodávateľov a samotná realizácia nastupuje až tu. Uvedomte si, že projekt má súslednosti, ktoré je potrebné vykonať ešte pred samotnou realizáciou. Spolupráca s profesionálmi zaručí efektívnu implementáciu vašich zámerov.

 • Presné plánovanie a harmonogram projektu.
 • Spolupráca s dodávateľmi a stavebnými firmami.
 • Dôsledná kontrola kvality v priebehu realizácie.
Nové pracovisko je miesto, kde sa zamestnanci môžu podeliť o svoje pohľady a zefektívniť svoj prínos pre firmu

Monitorovanie a hodnotenie

 • Sledovanie efektivity nových priestorov.
 • Zhodnotenie spokojnosti zamestnancov.
 • Prípadné úpravy a optimalizácie podľa potrieb a spätnej väzby.

Na závere tohto blogu zdôrazňujem, že transformácia pracovných priestorov pre firmu je komplexným procesom, ktorý vyžaduje systematický prístup. Zavedenie zmien si vyžaduje jasný plán a angažovanie pracovného tímu, spoluprácu s odborníkmi a kreatívne riešenia, ktoré odrážajú firemnú identitu a kultúru. Finančné plánovanie a starostlivá implementácia sú kľúčovými faktormi, pričom sledovanie a hodnotenie nových priestorov sú neoddeliteľnou súčasťou úspešného procesu. Týmto spôsobom sa môžete ako firma postarať o optimálne pracovné prostredie, ktoré podporuje spokojnosť vašich zamestnancov a v konečnom dôsledku aj jej úspech na trhu.

obrázky v tomto blogu sú ilustračné, vytvorené pomocou Midjourney

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme