Kategórie
Aktivity News

Multilaterálna medzinárodná spolupráca vo Florencii

Koncom septembra 2022 sme sa štyria členovia SAID zúčastnili valného zhromaždenia Európskej rady interiérových architektov (ECIA). Hostiteľkou zhromaždenia bola Talianska asociácia profesionálnych interiérových dizajnérov (AIPi) a usporiadala oslavu 30.výročia ECIA vo Florencii, v pôsobivej La Galeria degli Specchi v Palazzo Medici Riccardi.

Valne zhromazdenie
Príprava na Valné zhromaždenie ECIA v La Galeria degli Specchi Palazzo Medici Riccardi vo Florencii. Foto Maukš

Palazzo Medici Riccardi

Galéria zrkadiel je monumentálna miestnosť paláca s cyklom fresiek v klenbe z obdobia talianskeho baroka, ktoré vytvoril Luca Giordano v rokoch 1682 až 1685. Fresky vyzdvihujú Apoteóza dynastie Mediciovcov. Impozantnosť sály zvýrazňuje majstrovský výber stoličiek Louis Ghost od Philippa Starcka. (Skutočne oceňujem pohodlie a tichú eleganciu.)

Ghost Chair Florencia
Stoličky Louis Ghost od Philippa Starcka v Galérii zrkadiel. Foto Maukš

Na tomto špeciálnom podujatí sa zišlo viac ako 100 účastníkov z rôznych členských organizácií, bývalí prezidenti, členovia predstavenstva, zástupcovia možných nových členov, Medzinárodná federácia interiérových architektov/dizajnérov (IFI) a Rada architektov Európy (ACE).

Pred Galériou zrkadiel. Foto Maukš

INSAID AWARDS súčasťou Valného zhromaždenia

Na zhromaždení odprezentovali svoju činnosť všetky členské organizácie. Náš zahraničný delegát Milan stručne porozprával o aktivitách SAID a predstavil aktuálny ročník súťaže INSAID AWARDS, ocenenia pre slovenské interiéry v jednotlivých kategóriách a vyzval účastníkov zhromaždenia na verejné hlasovanie na www.insaid.sk. Zároveň poďakoval za príležitosť pozývať do medzinárodnej poroty INSAID AWARDS rôznych prezidentov a aktívnych členov európskych organizácií.

Milan vo Florencii
Milan prezentuje ročné aktivity SAID a INSAID AWARDS. Foto archív

Absolvovali sme diskusie za “okrúhlym stolom”, kde sa vzrušene viedla rozprava o dôležitých otázkach na témy adaptívneho opätovného využitia budov a potreby doktorandských programov pre interiérových architektov a interiérových dizajnérov.

Okrúhle stoly Florencia
Diskusie za okrúhlym stolom, real ghost. Technika simultálneho prekladu do angličtiny bola výborná. Foto Maukš

Výzva prezidenta ECIA

Prezident ECIA Martin Thörnblom vyzval, aby sme spoločne prekonali energetické krízy a zdôraznil, že interiéroví architekti môžu prispieť k riešeniam v boji proti klimatickým zmenám: “V časoch, akými sú dnes pandémia, vojna a energetická kríza, každý uznáva potrebu konkrétnych opatrení na dosiahnutie cenovo dostupného a udržateľného životného prostredia a bývania. Tu zohrávajú interiéroví architekti zásadnú úlohu a môžu masívne prispieť k tomu, aby sa Európa stala zelenšou, udržateľnejšou a krajšou.“

Galéria Uffizi s replikou Michelangelovho Davida pred Palazzo Specchio. Foto Maukš

Pri diskusiách sa zrodili mnohé podnetné a zaujímavé myšlienky, návrhy a smerovanie disciplíny interiérová architektúra. Oblasť vzdelávania a profesionalizácia disciplíny sú hlavným cieľom ECIA pre nastávajúce obdobie, čím sa dosiahne všeobecné uznanie profesie zo strany odborníkov, verejnosti a zákonodarných orgánov na miestnej, národnej a európskej úrovni. Každá budova pri adaptácii potrebuje špecialistov na zvládnutie svojho organizmu. Eco nahrádza ego.

my štyria SAID
My, štyria členovia SAID, pred Palazzo Medici Riccardi. Mira Maukš, Peter Maukš, Martina Uhrinova a Milan Illes

Kto sú ECIA

ECIA je zastupiteľským orgánom pre európske profesijné organizácie v oblasti interiérovej architektúry a interiérového dizajnu. Za posledných 30 rokov bola svedkom rastúceho počtu členov. Od roku 2021 je aj SAID členom – pozorovateľom. SAID podporuje vznik Ceny za európsku interiérovú tvorbu, dokážeme čerpať z vlastných skúseností a aktívne prejavujeme záujem byť súčasťou prípravného a organizačného tímu ceny ECIA a napomôcť tak k pozitívnej propagácii profesie.

Visačka – vstupenka na Valné zhromaždenie ECIA a sprievodné podujatia. Foto archív

Naše aktivity

Potrebujeme už len zopár nových členov SAID na dosiahnutie plného členstva v ECIA a získania všetkých možností čerpať znalosti a mať možnosť ovplyvniť smerovanie disciplíny interiérovej architektúry na európskej úrovni. Na zhromaždeniach a online stretnutiach sa vytvorila dobrá príležitosť na výmenu poznatkov, osvedčených postupov a riešenia pracovných rébusov medzi členmi, sem-tam aj odborné prednášky dávame.

Plánujeme navštíviť holandských interiérových architektov v Amsterdame. V septembri 2023 nás švédski architekti pozývajú na Valné zhromaždenie do Štokholmu. Pridaj sa do SAID a stať sa členom dobrej a aktívnej spoločnosti interiérových architektov a interiérových dizajnérov.

Letisko Florencia
Pred odletom, plní inšpirácie a nových poznatkov. Foto Maukš

Hlavným partnerom projektu multilaterálnej medzinárodnej spolupráce je Fond na podporu umenia, ktorý ho podporil z verejných zdrojov.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme