Kategórie
Aktivity News

INSAID AWARDS a Intebold Festival si všimli RTVS a TV JOJ.

Jedným z našich cieľov SAID je diskutovať o interiéroch a viac priblížiť prácu interiérových dizajnérov, interiérových architektov a ľudí z kreatívneho priemyslu nielen širokej verejnosti, ale aj majiteľom, investorom a správcom budov, výrobcom a spracovateľom nábytku.

Hlavné spravodajstvo RTVS, 20.10.2023 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/429892#2753

Pre ľudí v kľúčových pozíciách je zásadné, aby si uvedomovali, aký prínos môže mať spolupráca so špecialistami v oblasti práce s jestvujúcim prostredím. Interiéroví dizajnéri a interiéroví architekti prinášajú nové myšlienky a nápady, ktoré sa oplatí rozvíjať, čo vnáša kvalitu a vyššiu hodnotu projektom a prostrediu, v ktorom trávime veľkú (väčšinu) časť života. Mnohé otázky sa otvorili na intebold festivale.

Ranné spravodajstvo TV JOJ, 27.10.2023 https://videoportal.joj.sk/ranne-noviny/epizoda/115370-ranne-noviny

V rannom spravodajstve TV JOJ sme uviedli projekt REVITALIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV NEONATOLOGICKEJ KLINIKY INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF UK A NÚDCH v Bratislave. Interiér vyhral Cenu za kreativitu INSAID AWARDS 2023. Veríme, že takéto projekty budú u nás oveľa častejšie.

Iniciatíva autoriek Zuzany Kráľovičovej a Gabriely Chvostaľovej si zaslúži podporu. Vyzvali sme výrobcov, dodávateľov, aj firmy, aby spoločne podporili pokračovanie tejto dôležitej súčasti fungovania našej spoločnosti. Napíšte nám na info@said.sk v prípade, že chcete iniciatívu podporiť. Ďakujeme.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme