INAW2021 JURY

Milá porota,

čaká nás 1. kolo hodnotenia – Výber nominácii z každej kategórie.

Forma hodnotenia bude nasledovná:

  1. V každej kategórii budete môcť rozdeliť 10 bodov medzi vami vybraté projekty v kategórii
  2. Napríklad sa rozhodnete, že z kategórie chcete posunúť 3 projekty. Medzi tieto 3 projekty rozdelíte svoje body tak, aby ich súčet bol 10. A teda napr. 5+3+2, alebo 8+1+1, alebo 5+4+1. Pre lepšiu ilustráciu je nižšie v linku pomôcka.
  3. Ohodnotíte všetky kategórie
  4. Body sa sčítajú a diela sa zoradia podľa počtu pridelených bodov, pričom do Nominácii postupujú prvé 3 projekty
  5. Definítvne výsledky prvého kola nominácii prebehne ONLINE DISKUSIOU a schválením poroty

Hodnotenie je pripravené

K hodnoteniu sa môžete kedykoľvek vrátit a môžete ho neskôr zmeniť

LINK NA VAŠE HODNOTENIE

Pridaj komentár