Kategórie
Aktivity News

Prvé online stretnutie Interiérových dizajnérov

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) uvádza sériu online diskusií pre komunitu interiérových dizajnérov, architektov a dizajnérov venujúcich sa vo svojej profesii vnútornému priestoru. Zámerom diskusií je spájanie komunity, hľadanie a vytváranie tém a pracovných skupín, ktoré reflektujú na súčasné otázky a problémy profesie interiérového dizajnéra/architekta.

V súčastnosti SAID organizuje parádu najlepších slovenských interiérov v 6 kategóriách INSAID AWARDS (INAW). Zároveň je SAID prvým a jediným zástupcom z krajín V4, ktorá čaká na akceptáciu členstva v Európskej rade interiérových architektov (ECIA), ktorá združuje takmer 20 európskych asociácií a komôr interiérových dizajnérov/architektov.

Týmto by sme Ťa radi pozvali na prvú online diskusiu, ktorá sa uskutoční vo Štvrtok 10/06/2021 o 10:00.

Agenda 001

 1. Úvod
  • Súčasné aktivity SAID
  • Ciele združenia a právne ukotvenie SAID, stanovy
 2. Ustanovujúce dokumenty pre samoreguláciu povolania Interiérový dizajnér / architekt
  • Etický kódex členov SAID
 3. Návrh tém na diskusiu, tvorba pracovných skupín
  • Strategickí partneri SAID – vytváranie nových prepojení a spoluprác
  • INSAID AWARDS – rozvoj štatútu a formy
  • Finančné zabezpečenie aktivít – fund rising, fondy, sponzori, partneri
  • Komunikácia, PR, spoločenské aktivity
  • Konferencie, prednášky, výstavy – odborné aktivity, organizácia
  • Návrh nových tém a tvorba pracovných skupín

SAID prináša diskusiu a hľadá profesionálov, ktorí sa chcú a budú aktívne podieľať na vzniku a ďalšom rozvoji činností odborného združenia Interiérových dizajnérov.

Prihláška do diskusie

Do aktivity sa môžeš zaregistrovať a pripojiť prostredníctvom registrácie vo formulári nižšie. Ďakujeme za Tvoju angažovanosť a tešíme sa nové impulzy a nápady.  Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme