Kategórie
News

INSAID AWARDS a hlbší rozmer

Do uzávierky súťaže o ceny za interiérovú tvorbu INSAID AWARDS ostáva ešte pár dní. Mnohých z vás sme kontaktovali osobne. Vskutku osviežujúci zážitok. Paleta reakcií na vznikajúcu platformu je široká. Pre interiérový dizajn je to dobrý signál, keďže vytvára predpoklad na rovnako pestrú diskusiu.

Architektúra a interiérový dizajn majú mnoho spoločné. Aby sme však mohli pomenovať prieniky, najprv treba hľadať hranicu medzi architektúrou a interiérovým dizajnom. Tá je na prvý pohľad možno neurčitá a prienik široký, ale nie je to také zložité.

Na interiérový dizajn sa musíme pozerať ako na špecializáciu vrámci architektonických činností. Je to rovnaká profesia akými sú profesie technologického zariadenia budov, statiky, požiarnej ochrany a podobne. Z tohto pohľadu sú hranice medzi architektúrou a interiérom jednoznačné.

Interiérový dizajn je vrámci architektúry vymedzený nosným konštrukčným systémom, hranicami požiarnych úsekov, vertikálnych penentrácií schodísk a stupačiek. Úlohou architektúry je definovať verejný priestor z exteriéru a hranice funkčných celkov v interiéri. Úlohou interiérového dizajnu je facilitácia týchto vymedzených vnútorných celkov, ďalšie delenie nenosnými konštrukciami a prispôsobenie priestoru požiadavkam užívateľa.

O tomto je potrebné hovoriť viac. Preto vznikla platforma INSAID AWARDS. Jej úlohou je mapovať prístup k interiéru, ktorý je zjavne rozdelený na dva hlavné prúdy – architektonický a dizajnérsky princíp. Fór je v tom, že top výsledok musí využívať oba princípy súčasne. Všeobecná zodpovednosť za dobrú stavbu je plne v rukách architekta a jeho schopnosti zapojiť a skoordinovať všetky odborné profesie, vrátane interiérového dizajnu.

Z tohto pohľadu dostáva INSAID AWARDS hlbší rozmer. Spolupráca je kľúčom k úspechu. Dobrého architekta nerobí pečiatka, tak ako ‘krásny’ výber farieb nerobí interiérového dizajnéra.

Ak váhate, prečo by ste mali interiér ukázať porote, veríme, že dôvodov sme uviedli viac. Iba s vašou participáciou môže vzniknúť platforma, ktorá zmysluplne prepája odborné, kreatívne, výrobné a obchodné segmenty, ktoré sú súčasťou architektúry aj interiérového dizajnu. Tešíme sa na vašu účasť.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme