Kategórie
News

Architektonická súťaž Grössling – kúpele, knižnica, park

Mesto Bratislava vyhlásilo medzinárodnú súťaž na revitalizáciu mestských kúpeľov Grössling. Nové vedenie mesta s primátorom Matúšom Vallom ukazuje, ako by sa malo pristupovať k podobným projektom. Veríme, že toto je nový a dlhodobý trend. Nižšie sme zrnuli všetky zásadné odkazy a informácie.

LINKY:
stránka vyhlasovateľa súťaže: bratislava.sk
stránka verejného obstarávateľa s komplet podkladmi: josephine.proebiz.com
skrátené architektonické zadanie: skrátené zadanie.pdf

[Best_Wordpress_Gallery id=”290″ gal_title=”Grossling – mestské kúpele súťaž”]

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling. V súlade so súčasným trendom spájať rôzne funkcie verejných budov a prinášať ich užívateľom nové využitie na trávenie voľného času ráta plán obnovy a využitia objektu s využitím nielen kúpeľnej časti, ale aj oddelených častí od kúpeľov na kultúrno-komunitné aktivity s presťahovaním prevádzky pobočky Mestskej knižnice v Bratislave. Hlavným konceptom prepojenia týchto dvoch funkcií je „ponorenie sa‟. Predstavuje to na jednej strane ponorenie sa do kúpeľnej atmosféry, do miesta relaxu a pokoja, na druhej strane ponorenie sa do kníh, do pokoja priestoru knižnice. Dva oddelené priestory má spájať kaviareň, ktorá bude zároveň s parkom na Medenej ulici, najverejnejšou časťou celého komplexu. Tento park by sa mal stať miestom stretávania obyvateľov z okolia aj návštevníkov Grösslingu.

Termíny:

Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže 13.03. 2020 – 20.03. 2020
Obhliadky riešeného objektu 17., 24. 27.04. 2020 o 13:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov do I.kola 12.06. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie I.kola súťaže 29. 06. 2020
Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov do II.kola 31. 08. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 02. 10. 2020

Porota:
riadni členovia:
Ilja Skoček (SK) – architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty
Lászlo Kovács (HU) – bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov
Adam Halíř (CZ) – architekt, www.projektil.cz
Henrieta Moravčíková (SK) – teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Peter Lényi (SK) – architekt, www.2021.sk, vedúci útvaru súťaží MIB
náhradníci: Peter Fejerdy (HU) – architekt, www.kozep.bme.hu/fejerdy-peter-dla Zuzana Zacharová (SK) – architektka, www.designfactory.sk

Prvé kolo nie je honorované, do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorým budú udelené ceny a odmeny:
1. cena: 25 000 €
2. cena: 15 000 €
3. cena: 10 000 €
1. odmena: 5 000 €
2. odmena: 5 000 €

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1.kole:
2 formáty s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať
– situáciu a pôdorysy v mierke 1:300
– ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2.kole:
6 formátov s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať
– situáciu, pôdorysy, rezopohľady v mierke 1:300
– pôdorysy a rezopohľady so zakreslením stavebných úprav
– 4 vizualizácie (2 exteriérové, 2 interiérové)
– výkaz plošných a priestorových bilancií
– ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Formáty budú predkladané elektronicky.

Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme