Kategórie
News

Rozdelenie budov podľa klasifikácie

Rozdelili sme druhy budov podľa aktuálnej klasifikácie stavieb

Bytové budovy

Jednobytové budovyhorské chaty, letné sídla, oddelené domy, poľnohospodárske budovy na bývanie, polooddelené a terasovité domy, rodinné domy, vidiecke domy, víkendové sídla
Dvojbytové a viacbytové budovypolooddelené domy a terasovité domy, apartmánové domy, nájomné domy, ostatné bytové budovy, reštauračné zariadenia v bytových budovách
Ostatné budovy na bývaniebratské domy, detské domovy, detské útulky, domy pre dôchodcov, internáty, ktoré sú oddelené od základných škôl, opatrovateľské domy pre starších, robotnícke hotely, študentské domovy, študentské domy, útulky pre bezdomovcov, verejné bytové budovy

Nebytové budovy

Budovy pre administratívubanky, budovy na obchodné účely, budovy na úradnícke a administratívne účely, cirkevné úrady, konferenčné a kongresové centrá, mestské úrady, parlamentné budovy, pošty, súdy, vládne budovy
Budovy pre obchod a službyautoservisy, čerpacie stanice, obchodné centrá, obchodné domy, obchodné kluby, obchody a butiky, reštauračné zariadenia integrované v nákupných strediskách, tržnice, výstavnícke a aukčné haly
Hotely a podobné budovyhostince, hotely, hotely a podobné ubytovacie zariadenia, motely, penzióny, reštaurácie a bary, bungalovy, detské a prázdninové tábory, dovolenkové a oddychové sídla, dovolenkové kempingy a bungalovy, turistické chaty pre mládež, ubytovacie zariadenia pre dovolenkujúcich
Budovy na kultúru a verejnú zábavubudovy pre opery, cirkusy, divadlá, hudobné sály, kasína, kiná, koncertné haly, pódiá, spoločenské domy na verejnú zábavu, tanečné sály a diskotéky, viacúčelové haly používané v prevažnej miere na iné účely
Múzeá a knižnicearchívy, galérie, knižnice, multimediálne centrá, múzeá, múzeá, galérie a výstavné siene, sekulárne náboženské budovy používané ako múzeá, výstavné siene
Školy, univerzity a budovy na vzdelávaniebudovy používané na vyššie vzdelávanie a výskum, centrá ďalšieho vzdelávania, ďalšie vzdelávacie odborné učilištia, gymnáziá, materské školy, meteorologické stanice a observatóriá, oficiálne vzdelávacie centrá a hudobné školy, predškolské, priemyslové školy, školské a stredoškolské zariadenia, zdravotnícke školy, špeciálne školy pre postihnuté deti, učilištia, výskumné laboratóriá
Budovy na športbasketbalové ihriská, bazény, budovy na halové športy, klziská, športové haly, telocvične
Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadeniabudovy na rehabilitáciu, budovy na termálne liečenie, budovy s kombinovanými ubytovacími službami, fakultné nemocnice, jasle, kliniky, krvné transfúzne stanice, lôžkové oddelenia, nemocnice, nemocnice a kliniky, nemocnice nápravných zariadení, nemocnice nápravných zariadení a väzníc, opatrovateľské domy, opatrovateľské domy pre telesne postihnutých, pohotovosť, psychiatrické liečebne, sanatóriá, väzenské nemocnice, veterinárne stanice, vojenské nemocnice, zberateľské stanice materského mlieka, zdravotnícke zariadenia so zdravotníckou alebo s lekárskou pomocou
Budovy pre dopravu a telekomunikácieautobusové stanice, budovy na rádiové a televízne vysielanie, budovy riadenia letovej prevádzky, budovy telefónnych ústrední, civilné a vojenské letiská, hangáre pre lietadlá, lanovkové a sedačkové stanice, majáky, prístavy, rušňové a vozňové depá, signalizačné zariadenia, strediská údržby ciest a diaľnic, telefónne búdky, telekomunikačné centrá, železničné stanice, bicyklové boxy, garáže nadzemné, garáže podzemné, kryté parkoviská
Priemyselné budovy a skladybitúnky, dielne, kryté budovy používané na priemyselnú výrobu, montážne haly, pivovary, závody, chladiarenské boxy, nádrže a zásobníky, nádrže, silá a sklady, obilné silá, obilné silá mimo poľnohospodárstva, silá na suché látky (cement), skladovacie priestory, sklady, špecializované sklady, zásobníky na ropu a plyn
Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivítcintoríny a pridružené budovy, cirkevné budovy, kaplnky, kostoly, krematóriá, mešity, pohrebné siene, synagógy
Historické alebo chránené pamiatkyarcheologické vykopávky, fontány, historické alebo chránené budovy, historické objekty, historické pamiatky, historické vodohospodárske diela, historické vodovody, chránené ruiny, pomníky a monumenty, umelecké alebo dekoratívne stavby
Nebytové poľnohospodárske budovy,hnojiská, maštale, nádrže na hnojovicu, nebytové poľnohospodárske budovy, ošipárne, ovčince, pivnice, poľnohospodárske budovy a stavby, poľnohospodárske sklady, silá a sklady, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho subjektu, silážne žľaby, skleníky, stajne, veľké vinárske sudy, vínne pivnice (vinárne), zariadenia na chov hydiny, zariadenia na chov rýb
Ostatné budovyautobusové prístrešky, kasárne, kasárne pre ozbrojené sily, políciu alebo požiarnikov, kúpeľné domy, nápravné zariadenia, väznice, verejné záchody, záchytné stanice
Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci.
čítaj celé “Rozdelenie budov podľa klasifikácie”
Zdieľaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme