O nás

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov, v skratke SAID, je nezávislé, odborné a kultúrno-spoločenské občianske združenie. Zakladatelia SAID vnímajú potrebu zviditeľňovať, podporovať a propagovať profesiu interiérového dizajnéra. Je pre nás podstatné posilniť povesť, rozvíjať spoluprácu a klásť dôraz na dôležitosť tejto multidisciplinárnej profesie v rámci komunity i širokej verejnosti.

Ciele združenia

 • Združovanie profesionálnych interiérových dizajnérov, ktorých vzdelanie, činnosť alebo záujmy nadväzujú na oblasť interiérovej architektúry a dizajnu
 • Združovanie priaznivcov zo širokej verejnosti, študentov, výrobcov, dodávateľov a poskytovateľov služieb v oblasti interiérovej architektúry a dizajnu
 • Podporovať a propagovať profesijnú prax interiérového dizajnéra
 • Zviditeľňovať a posilniť povesť profesie interiérového dizajnéra
 • Popularizovať interiérový dizajn, jeho súčasti a šírenie osvety
 • Podporovať odbornú a verejnú diskusiu o profesii a činnosti interiérového dizajnéra
 • Podporovať sociálne a hospodárske práva interiérového dizajnéra
 • Rozvíjať povolanie interiérového dizajnéra, a to najmä v smere vzdelávania a odbornej prípravy
 • Podporovať dodržiavanie všeobecných pravidiel etiky interiérového dizajnéra
 • Spolupracovať so slovenskými orgánmi, štátnymi inštitúciami a samosprávami, s občianskymi združeniami aktívnymi v podpore verejného priestoru, architektúry, interiérovej architektúry a dizajnu
 • Spolupracovať na európskej a medzinárodnej úrovni s príslušnými orgánmi a inštitúciami
 • Získať všeobecné uznanie profesie verejnými a zákonodarnými orgánmi na miestnej a národnej úrovni
 • Reprezentácia interiérového dizajnu a jeho súčastí na Slovensku a v zahraničí
 • Byť informačným a poradenským centrom pre dizajnérov, slovenských a zahraničných výrobcov, priemysel a pre širokú verejnosť
 • Zhromažďovať údaje o dielach interiérovej tvorby svojich členov a viesť ich evidenciu
 • Skúmať históriu interiérového dizajnu a jeho súčastí na Slovensku
 • Vytváranie názorov na významné problémy a otázky interiérovej architektúry a dizajnu
 • Organizovanie a vyhodnocovanie súťaží, v ktorých sa hodnotí architekúra interiéru a ich súčastí ako produktový a grafický dizajn
 • Organizovanie výstavníckych a happeningových činností a odborno-vzdelávacích aktivít
 • Organizovanie kreatívnych workshopov a sezónnych vzdelávacích aktivít pre deti a mládež
 • Publikácia pravidelnej a nepravidelnej tlače o činnosti občianskeho združenia a odborné poradenstvo pre svojich členov

Kontaktné údaje združenia SAID:

Názov: Slovenská asociácia interiérových dizajnérov
Adresa: Beňadická 7, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO: 42448492
DIČ: 2120163353
Číslo účtu: 2947014973/1100
BANKA: TATRABANKA a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK46 1100 0000 0029 4701 4973

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón (povinné)

Predmet

Vaša správa