16-INTERIÉR OBCHODNÉHO DOMU LAMAČ (700 m²)-Študentský koncept

16-INTERIÉR OBCHODNÉHO DOMU LAMAČ (700 m²)-Študentský koncept
16 | INTERIÉR OBCHODNÉHO DOMU LAMAČ (700 m²) | Študentský koncept
Autorský popis | Prvým krokom v procese navrhovania bolo zatraktívnenie, úprava exteriéru a fasády budovy, bez radikálneho narušenia jej pôvodného jedinečného charakteru. Hlavnou zmenou bolo prepojenie tejto brutalistickej architektúry s prírodou a prirodzeným svetlom. Ďalším krokom bola zmena funkcie a dispozície objektu.

Vybraný priestor sa zaoberá komplexným vytvorením zdieľaného viacúčelového pracovného prostredia - coworkingu. Hlavným cieľom je predstaviť koncept humanizovaného a biofílne zameraného prostredia, ktoré pôsobí celistvo a harmonicky. Tento priestor je vybavením a organizáciou vybraných častí funkčne a výtvarne prispôsobený na vykonávanie pracovných činností. Výberom kvalitných materiálov, prírodných elementov a farebnej škály je podložené pozitívne estetické a emocionálne vnímanie tohto priestoru. Atypické nábytkové a stavebné prvky vytvárajú tento priestor jedinečným.

Priestor ponúka funkčné zóny - miesta na prácu jednotlivca, rokovacie miestnosti, zóny pre vzájomnú komunikáciu kde môžu vzniknúť medzi jednotlivcami nové vzťahy, spolupráce a miesta na prejavenie svojho „ know how “. Základ tvorí pomyselné jadro, v ktorom sa nachádzajú miestnosti pre skupiny, tieto priestory sa
prenajímajú na rôzne rokovania, meeting, a eventy. Potrebné funkcie a pracoviská pre individuálnu činnosť sú komponované okolo jadra. Vďaka oddeleniu týchto priestorov vzniká po obvode veľkorysí otvorený priestor, ten ponúka miesta pre „výhľad a úkryt“ ktoré pôsobia intímne. Spoločne užívané frekventované priestory ako kuchynka a toalety, sú dispozične oddelené od hlavného pracovného priestoru.
Akustickú pohodu v priestore dotvárajú vhodné podlahové krytiny a doplnky (akustické prírodné linoleum - marboleum, koberce Interface a akustické obklady, tienidlá a rozdeľovače.)

Search
Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme