INSPIRE DESIGN S.R.O. | DOMA U NÁS REŠTAURÁCIA

INSPIRE DESIGN S.R.O. | DOMA U NÁS REŠTAURÁCIA

DOMA U NÁS REŠTAURÁCIA | Mesto
Autori | Mgr. art. Jozef Kolcún,
Spoluautori | Daniel Mäsiarčík
Firma, ateliér | Inspire Design s.r.o. | https://www.inspiredesign.sk/
Foto | Erik Ďuriš

Autorský popis | Zadanie zo strany autora bolo vytvoriť priestor, ktorý bude neobvyklý svojou štruktúrou, prevedením a bude sa zhodovať s jeho zaujímavým marketingovým plánom. Keďže sa tento človek vynikajúco orientuje v gurmánskom prostredí, precestoval a videl najlepšie reštaurácie na svete, pozná kvalitu, ktorú chce v rámci reštauračného zariadenia poskytovať. Zároveň chce ponúkať službu, ktorá bude niečím nadštandardná a marketingovo zaujímavá. Ukrýva sa to už v samotnom názve Doma u nás. Pre koncept samotný sa toto stalo ústrednou myšlienkou, že sa tam ľudia majú cítiť „proste ako doma“.

Podstatou prvých myšlienok pri uvažovaní nad konceptom bolo premietnuť domov ako taký vo verejnom interiéri, ale aj v návrhu fasády, ktorý bol súčasťou. Je nutné poznamenať, že stavba v chránenom prostredí podlieha pamiatkovému úradu, čiže rámec možností bol obmedzený. Budova pochádza z renesančného obdobia definovaná pamiatkovým prieskumom v 70-tých rokoch ako renesančný meštiansky dom. Aby sme sa stotožnili s celým rázom Spišskej Soboty, bolo nutné naštudovať jej históriu a spomínané výskumy pamiatkového úradu. To nám poskytlo dostatok informácií, aby sme sa vedeli k stavbe tejto hodnoty postaviť citlivým spôsobom.

Budova sa skladá zo vstupného dufartu, troch reštauračných miestností, recepcie, baru a suterénnych priestorov. Dispozičný diagram sme navrhovali aj vzhľadom na apartmánovú časť budovy, ktorá sa bude realizovať neskôr. Rozhodli sme sa preferovať prístup, ktorý v prvom rade bude rešpektovať základné renesančné prvky budovy. Snažili sme sa ich zachovať v pôvodnom stave a čo najviac vypichnúť aj v rámci konceptu.  Ďalej citlivo nájsť použitie materiálov, tak aby charakter budovy zostal zachovaný, ale aby to nejakým spôsobom komunikovalo s dnešnou dobou.

Search
Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme