DOXA | INFORMAČNÉ CENTRUM VISIT KOŠICE

4-INFORMAČNÉ CENTRUM VISIT KOŠICE (110 m²)-Košice
4  |  INFORMAČNÉ CENTRUM VISIT KOŠICE | KošiceAutorský popis | Reflexia miestaHistorická budova Starej radniceRadnica bola postavená v rokoch 1779 – 1780 na mieste, kde už od 13.storočia jestvovali dva bohaté meštianske domy. Autorom projektu bolbratislavský staviteľ Ján Langer. Radnica sa začlenila do východnéhoradu domov na Hlavnej ulici a zachovala sa bez výraznejších prestaviebaž dodnes.Reflexia funkcieOdsadenie - princíp vloženia priestoru do priestoru- úcta k pôvodnejhistorickej budove. Vytvorenie jasne vložených ostrovov s novýmifunkciami. "Nové" a "staré" je jasne oddelené. V rámci týchto prvkov súťahané všetky potrebné siete, čím sa predíde veľkým stavebnýmzásahom do historickej budovy.Informačné centrum mesta KošiceInfopoint musí spĺňať moderné štandardy a trendy v turistickom ruchu,musí byť bezberiérový a atraktívny pre domácich i zahraničnýchnávštevníkov. Ide o dôležitú funkciu mesta, ktorá do veľkej miery utváraobraz návštevníkov na Košice.Nechceme prvoplánovo poukazovať na Košice logami či popisnýmiobrázmi. Chceli by sme naše mesto odprezentvať náznakovo /podprahovo / abstraktne - a to konkrétne zvolenou materialitou a formouvložených “ostrovov”. Materiálovo chceme odkazovať na košický fenoménpriemyslu. Mesto malo historicky svojou dominantnosťou v kraji dôležitúpriemyselnú hodnotu. Či už to bola Tabaková továreň (1850), ťažbamagnezitu (1901), výstavba VSŽ (1960), atď… Aj keď sa za posledné rokydôraz presúva z ťažkého priemyslu na IT či kreatívny priemysel, nemení tonič na dôležitosti priemyslu ako takého pre mesto Košice. Všetky tietominulé i súčasné aspekty priemyslu v našom koncepte zrkadlíme.
Search
Zdielaj obsah SAID a podporíš dobré veci. Ďakujeme